Μαξίμου του Γραικού λόγος περί Πλάτωνος. by Τσιλιγιάννης, Κωνσταντίνος Αν. Publication: Άθως: χ.ε., 1999 . 115 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La comtribution de lΈmigration Bulgare de Valachie à la renaissance politique et culturelle du peuple Bulgare (1762-1850) by Velichi, Constantin Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1970 . 280 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί νεοελληνικού διαφωτισμού: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Αθήνα: Ergo, 2004 . 285 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κινηματογράφος και το παιδί by Σέττας, Δημ. Χρ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 63 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δείκτης νοημοσύνης και περιβάλλον by Παπαδάκη-Χουρδάκη, Μαρία Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 62 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μεγαλέξανδρος στην τουρκοκρατία / by Μηνάογλου, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2012 . 174 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί της αρχήθεν κοινωνίας των Ελλήνων προς τους Ιταλούς και Ρωμαίους και της εντεύθεν επενέργειας αυτών προς εκπολιτισμόν τούτων by Καστόρχης, Ευθύμιος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1872 . 139 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίδρασις του κινηματογράφου επί της εγκληματικότητος των ανηλίκων by Φιλιππίδης, Τηλέμαχος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, 1952 . 35 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο δίκαιο και οι σύγχρονες προεκτάσεις του. by Imbert, Jean Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1965 . 112 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Le droit antique et ses prolongements modernes Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος, οι αρχαίοι Μακεδόνες και η επιρροή τους στην παγκόσμιο ιστορία by Hammond, Ν. G. L. Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 8-19 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander Great: by Hammond, Ν. G. L. Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 8-19 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα εργαστήριο ανωνύμων ζωγράφων του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα στα Βαλκάνια και η επίδρασή του στη μεταβυζαντινή τέχνη. by Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1988 . 35-36 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος των ελληνικών μοναστηριών στην πολιτιστική ζωή της Ρωσίας τον 17ο αιώνα / by Fonkič, Boris Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού: 9ος-20ος αιώνας", σ. 109-114. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The role and importance of monasteries in the cultural history of Bulgaria / by Bakalova, Elka Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού: 9ος-20ος αιώνας", σ. 115-121. | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική κληρονομιά του Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους / by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 23 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο : "Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος", σ. 165-188. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυριλλομεθοδιανή παράδοση στον σλαβικό κόσμο κατά τους 19ο και 20ο αιώνα / by Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Γιάννα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος, 1999 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Thessaloniki Magna Moravia: Proceedings of the International Conference. Thessaloniki 16-19 October 1997", σ. 17-24. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνα και δυναμική της βυζαντινής Θεσσαλονίκης στο μεσαιωνικό σλαβικό γίγνεσθαι. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 . 7 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 140-147 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La peinture monumentale de Thessalonique et des regions avoisinantes du Nord dans la premiere periode de la christianisation des Slaves (du milieu du IXe au milieu du XIe siecle). by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 1992 . 48 σ.: , Τόμος The legacy of Saints Curil and Methodius to Kiev and Moscow, σ.575-622 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'église de Sainte-Sophie à Salonique et son reflet dans deux monuments postérieurs en Macédoine et en Serbie by Boskovits, Djurdje Publication: Beograd: Société Archaeologica Jugoslaviae, 1954 . 7 σ.: , Τόμος Archaeologia Jugoslavica, Tom.Ι, σ.109-115 Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The symposium in Macedonia : a prehistoric perspective / by Wardle, Κen Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 13 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15, 2001", σ. 631-643. | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha