Ο Αριστοτέλης στο δυτικό μεσαίωνα by Προκοπίου, Ελένη Publication: Αθήνα: Τεγόπουλος Χ.Κ., . 8 σ.: , Τόμος "Μέγας Αλέξανδρος", σσ. 123-130 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αριστοτέλης στο Βυζάντιο και στην τουρκοκρατία by Μπενάκης, Λίνος Γ. Publication: Αθήνα: Τεγόπουλος Χ.Κ., . 10 σ.: , Τόμος "Μέγας Αλέξανδρος", σσ. 131-140 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικές επιδράσεις στα Τσακωνοχώρια της Προποντίδας by Κωστάκης, Θανάσης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 9 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ.161-170 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Καραμπατζήδες φορείς του διαφωτισμού by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 23 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 359-382 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλεπιδράσεις στους οικογενειακούς θεσμούς Ελλήνων και Βουλγάρων στη Θράκη by Αλεξάκης, Ελευθέριος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1979 . 15 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 25-40 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ζήτημα της Ελληνικότητας στον Μεσοπόλεμο. by Σκοπετέα, Έλλη Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005 . 7 σ. , Τόμος "Η δύση της ανατολής και η ανατολή της δύσης: μνήμη Έλλης Σκοπετέα", σ. 195-202 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιδράσεις της Ιταλικής λογοτεχνίας στην πνευματική ζωή των Ελλήνων από τα μέσα του 18ου αιώνα και εφεξής by Κοκκινάκης, Σπύρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1992 . 23 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας: by Κοκκινάκης, Σπύρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1992 . 15 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική «Πρόσληψη» του ερωτικού Καβάφη: Μελέτη / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Παιανία: Μπιλιέτο, 1996 . 12 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγώνας της ανεξαρτησίας και ο αντίκτυπός του στους Έλληνες της Αιγύπτου. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1980 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1980 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Deux aspects du commerce spirituel de la France et de la Grèce. by Σεφέρης, Γιώργος Publication: Cairo: Revue du Caire, 1944 . 27 σ. , Ο συγγραφέας υπογράφει με το πραγματικό του όνομα G. St. Seferiadés | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρήτη-Αίγυπτος: Πολιτιστικοί δεσμοί τριών χιλιετιών. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Νοε. 1999-Σεπτ.2000=Crete-Egypt: by Καρέτσου, Αλεξάνδρα Publication: Ηράκλειο: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 2010 . 23 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Survivances byzantines et latines sous les sultans a Constantinople. by Nafilyan, V. Publication: Paris: Imprimerie Marrimpouey Jeune, 1940 . 15 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος των ελληνικών γραμμάτων στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της βουλγαρικής κοινωνίας τον 19ο αιώνα / by Danova, Nadia Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 20 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Influente romano-bizantine in dreptul romanesc din epoca Fanariota / by Cront, Gheorghe Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 12 σ. , Μεταφρασμένο απόσπασμα από τις σελ. St 26 (1973) 339-347. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων τον ΙΘ΄ αιώνα / by Πετρόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1954 . 24 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντικού δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών δικαίων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 28 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.209-236 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Influence de miniatures Constantinopolitaines sur les peintures murales des Saints-Anargyres de Castoria et de Saint-George de Kurbinovo / by Hadermann-Misguich, Lydie Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 12 σ.: , Τόμος: "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 115-127. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές και θεσμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Μικρασιάτες Χριστιανούς και στους Σελτζούκους Τούρκους του Ικονίου / by Σαββίδης, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 32 σ. , Τόμος: "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 59-88. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επέμβαση του Κοραή: Η ιδεολογία της Γαλλικής Επαναστάσεως στην προς Πελοποννησίους επιστολή του / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1992 . 9 σ. , Τόμος: Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1991), σ.423. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha