Δύο νέες επιγραφικές μαρτυρίες από την Ορεστίδα. by Τσούγγαρης, Χαράλαμπος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 16 σ.: , Τόμος "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 577-592 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corrigenda et addenda σε ελληνιστικό ενεπίγραφο βάθρο από τη Βέροια. by Βελένης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 12 σ.: , Τόμος "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 619-630 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
New elements for the society of Beroea. by Τατάκη, Αργυρώ Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 11 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1115-1125 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions de Macédoine et de Thrace / by Avezou, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 33 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 786-818. | Φωτοτ. ανατ. από το «Bulletin de Correspondance Hellenique», (1913) 84-117 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφιες στήλες από τη Θεσσαλονίκη. by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000 . 22 σ.: , Τόμος "Α' Πανελλήνιο συνέδριο Επιγραφικής", σ.13-34 | Περίληψη στα γερμανικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιγραφή των Καλινδοίων / by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 28 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα I ", σ. 255-282 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα τοπογραφικά στοιχεία για την χώρα των Χαλκιδέων. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 25 σ.+(11) εικ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 405-440 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη". Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα, 9-11 Μαΐου 1986, Θεσσαλονίκη 1990, σ.109-144 Βλ. VI-187-196 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιγραφή του Χολομώντα=The Holomondas inscription. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 20 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 628-647 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Επιγραφές της Μακεδονίας". Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1993, Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 208-227. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιερό των αιγυπτίων θεών και η λατρεία τους στους Φιλίππους μέσα από το επιγραφικό υλικό: by Τσώχος, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.85-94. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un monastére paléochrétien à Thasos d'aprés une inscription peu commue / by Feissel, D. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1980, Τόμος Β΄. Ανακοινώσεις", σ. 113-120. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grecs et romains a Stuberra / by Παπάζογλου, Φανούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 431-436. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The province of Macedonia and the civil war Α.D. 193-197. by Boteva, Dilyana Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 5 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V. (1989) Τόμος 1", σ. 245-249 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτητορική επιγραφή του Αγίου Δημητρίου της Παλατίτσας / by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 5 σ. , Τόμος 1 (1940) 190-194 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Μεσημβρίας : Παράρτημα. by Μιτσός, Μάρκελλος Θ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1945 . 41 σ.: , Τόμος Κωνσταντινίδης, Μαργ., Η Μεσημβρία του Ευξείνου, σ.62-102 Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ein attisches Vereinsgesetz / by Wilhelm, Adolf Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 5 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Décret athénien de l'an 333. by Foucart, Paul Publication: Paris: Revue des Études Grecques: Publication trimestrielle de l' Association pour l' Encouragement des Études Grecoues, 1893 . 7 σ. , Τόμος 6 (1893) 1-7 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εορταστικαί επιγραφαί των ψηφιδωτών του τρούλλου του Αγ. Γεωργίου (Rotonda) Θεσσαλονίκης / by Γούναρης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 27 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΒ' (1972) 201-226 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή Δερριόπου εν Μακεδονία / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π.Δ.Σακελλαρίου, 1907 . 14 σ.: Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Queenly appearances at Vergina-Aegae. Old and New epigraphic and literary evidence. by Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα Publication: Berlin: Archäologischer Anzeiger, 2010 . 17 σ.: , Τόμος (2000) 387-403 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Τετραγωνίτης, ένας στρατιώτης από τη Στρούμνιτσα στον Πλαταμώνα / by Αναστασιάδου, Αρχοντούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 10 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 131-140 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha