Ο Φίλιππος Ε' και η εκτροπή της Βασιλικής διά της Θράκης οδού / by Λουκοπούλου, Λουίζα Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 10 σ. , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 295-303 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνιστική κεραμική. Παρατηρήσεις στη μέθοδο έρευνας και το περιεχόμενό της / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 12 σ.: , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 65-76. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece and the Balkans in the hellenistic period / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Berlin: International Association of Professional Numismatists, 1997 . 24 σ. , Τόμος: "Α survey of numismatic research 1990-1995". Berlin, 1997. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πρώται ύλαι της υφαντουργίας εις την Πτολεμαϊκήν Αίγυπτον. by Καλλέρης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 1952 . 153 σ. , Τόμος ΣΤ' (1950-1951) 78-230 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Kelten in Thrakien. by Jacobsthal, Paul Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1940 . 10 σ.+2 πίν.: , Τόμος Επίμετρον ΣΤ' Τόμου, «Επιτύμβιον Χρήστου Τσούντα» σ. 391-400 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναθηναϊκός αμφορεύς ελληνιστικής εποχής εκ του εν Αθήναις Ολυμπιείου / by Μιτσός, Μάρκελλος Θ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1950 . 5 σ.: , Δημοσιευμένα στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1948-49) 5-9 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστικός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου της Βεργίνας / by Δάφφα-Νικονάνου, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικ", τόμος 9 (1969) 225-236 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μιλιάρια του Μουσείου Βεροίας / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 317-323 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στη Μικρά Ασία : by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τόμος 50 (2000) 197-204 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί εις Δυτ. Μακεδονίαν. "Μακεδονικοί" τάφοι Ξεροκώμης Λακκώματος. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1960 . 46 σ.: , Τόμος 16 (1960) 214-217 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνο-Ζωροαστρικός ναός του Jandial ως τεκμήριον ισοπεδώσεως των θρησκειών υπό Μεγάλου Αλεξάδρου / by Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ.421-430. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Imperium Macedonicum: by Edson, Charles Publication: New York: Classical Philology, 1958 . 18 σ. , Τόμος LI (1958) 153-170 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιθαγενείς Αιγύπτιοι και ο εξελληνισμός των κατά τους παπύρους / by Hussein, Abd Azim El Rai Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 14 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 153-166 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un Sénateur Romain en Egypte sous le regne de Ptolémée Χ by Foucart, Paul Publication: Paris: Fontemoing, Albert, 1903 . 11 σ. , Τόμος "Μélanges boissier" | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνθήκη της Φοινίκης (Ήπειρος-205 π.Χ.) by Σιωμόπουλος, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1990 . 79 σ. , Το 2ο αντίτυπο στο υπόγειο Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Β΄ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 113 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ' Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική.   Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1994 . 2 τ.: , Τόμος Α, "Κείμενα", σ. 399. Τόμος Β, "Πίνακες", σ. (6)+293 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ε΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική:   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2000 . 2 τ.: , Τόμος Α: Κείμενα, σ.530. Τόμος Β: Πίνακες, σ. 258 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΣΤ΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική:   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2004 . 2 τ.: , Τόμος Α΄: Κείμενα, σ.782.. Τόμος Β΄: Πίνακες, σ.360. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Α΄ παγκύπριου συνεδρίου Ελληνικού πολιτισμού «Ελληνιστική περίοδος», Λευκωσία, 21-23 Δεκεμβρίου 1973.   Publication: Λευκωσία: Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασινός», 1974 . xxvii+188 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha