Ανάγλυφοι σκύφοι από τις Πέτρες Φλώρινας. by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 8 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 373-380 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ του κεραμικού της Πέλλας. Το κλειστό σύνολο του στρώματος καταστροφής και η χρονολόγησή του. Οι χώροι Α και 1. by Ακαμάτης, Ιωάννης Μ. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 381-392 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεραμική ύστερων κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων από το δυτικό νεκροταφείο του αρχαίου οικισμού στο Αρχοντικό Πέλλας. by Χρυσοστόμου, Αναστασία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 393-406 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αιανή: by Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 407-420 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογημένα ταφικά σύνολα από την Πύδνα. 2ος αι. π.Χ. by Καλλίνη, Χρυσάνθη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 421-432 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ελληνιστική κεραμική του Δίου. Έμβλημα με πορτρέτο ηγεμόνα. by Πινγιάτογλου, Σεμέλη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 433-444 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταφικά σύνολα κεραμικής από την αρχαία Λητή. by Τζαναβάρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 445-456 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστική κεραμική από την Τούμπα Θεσσαλονίκης. by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 5 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 457-461 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύλικες ιωνικού τύπου από το νεκροταφείο των Αβδήρων. by Καλλιντζή, Ντίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 463-474 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quatre tombes du tumulus VI d'Apollonia dΊllyrie. by Bereti, Vasil Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 483-496 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάγλυφοι σκύφοι με αφηγηματικές παραστάσεις από την Αγορά Θεσσαλονίκης. by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 8 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 813-820 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι υδρίες από τη Στενόμακρη Τούμπα της Βεργίνας. by Κυριακού, Αθανασία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 12 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 821-832 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πήλινοι λύχνοι με ανάγλυφη διακόσμηση από τα Άβδηρα. by Τσόκα, Αθανασία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 10 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 833-842 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Red-Figure Pottery, pottery with relief decoration and gnathia Ware of Dyrrachion. by Hidri, Hava Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 6 σ.: , Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 843-848 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την έρευνα της ιστορικής γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα: by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 16 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Notice sur un papyrus gréco-égyptien: by Egger, Emile Publication: Χ.τ.: Journal des Savants, 1873 . 2 χ.α.+27 σ. , Λείπει η σελ. τίτλου. στο λευκό φύλλ. Υπάρχει αφιέρωση. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο έφηβος των Αντικυθήρων : by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Τυπ. "Εστία", 1903 . 42 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The contribution of Antigonos ΙΙ Gonatas and the Hellenistic Kingdom of the towards the ideal of a constitutional monarchy / by Hendrickx, Benjamin Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 8 σ. , Τόμος: "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.149-155. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Megalopolis in the Greek world / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.141-148 | Περίληψη στα γερμανικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνιστική πόλη στη Φλώρινα / by Ακαμάτης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 1993 . 8 σ.: , Τόμος Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 4 (1990), σ. 67-74 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha