Ηπειρώτες απόδημοι στη Ρωσία τον 19ο αιώνα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ηπείρου / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986 . 26 σ. , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.ΙΕ, τχ.1 (1986) 103-128 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Ο Φοίνιξ" της Μεγάλης του Γένους Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 24 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας : Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή", σ. 213-239. Δημοσιευμένο επίσης στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 166-185. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοσχόπολη : το κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Λάκης Ιωαννίδης, 1997 . 2 σ.; , Άρθρο από "Νέες ιδέες", τχ.7, σ.27-28 Το άρθρο διατίθεται σε φωτοτυπία 30x24 εκ.. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μαντάμ Τυανίτη / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 29 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 369-398 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hungarian-Greek medical relations in the 18-19th centuries / by Fuves, Odon Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 4 σ. : , Ανάτυπο από "Balkan Studies", τόμος 6 (1965) 79-82 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechentum und Griechen in Syrien – mehr al seine Spurensuche / by Kahl, Thede Publication: Μünster: Hellenika, 2009 . 16 φ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Hellenika", (2009) 22-52. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποντιακή κοινότητα Τραπεζούντας το 1907 / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1985 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.40, σ.113-129 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική αγαθόεργος κοινότης του Ροστόβ και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988 . 41 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.42, σ.15-56 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Apoikia und Diaspora. Ein Winter in der Grecia Salentina in Süditalien / by Kahl, Thede Publication: Münster: Hellenika, 2006 . 7 φ.; , Δημοσιεύτηκε στο: Hellenika, (2006) 79-103. 21x28 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανδρίτσα : η ξεχωριστή-ακμαία κωμόπολη που έσβησε / by Κοπαρανίδης, Νικόλαος Publication: Ζαγκλιβέρι : Σύλλογος Μανδριτσιωτών Ζαγκλιβερίου, 2014 . 10 σ.: 13x9 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωματειακή οργάνωση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία : σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1986 . 70 σ.: , Ανάτυπο από το "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.6 (1986-87) 155-225 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική και κοινωνική κατάσταση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης κατά τη δεκαετία του 1920 / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1995 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", ΚΑ΄ (1992) 201-220. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικά ρεύματα του ελληνισμού της τουρκοκρατίας : by Πελεκίδης, Χρυσής Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1974 . 23 σ.; 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταγραφή παλαιότυπων της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Σχολείου και των Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βιέννης / by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Βιέννη : χ.ε., 1989 . 37 σ. : , Ανάτυπο από το "Στάχυς", τχ.87(1989) 512-547 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μοσχόπολη / by Σαρδελής, Κώστας Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1985 . 16 σ. : , Ανάτυπο από τον "Ελληνικό Αστήρ" (1985) 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογή Μητροπολίτη Ιταλίας από τους Έλληνες της Αγκώνας (1543, 1548) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 13 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.2(1973) 63-76 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης (1576-1700) : by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1978 . 19 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.7(1978) 23-42 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Memorie storiche sulle comunità e chiese greche in Terra d' Otranto / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Padova : χ.ε., 1973 . 32 σ. q , Ανάτυπο από το "La chiesa Greca in Italia dall' VIII al XVI secolo", 845-877 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί εποικισμοί στο βασίλειο της Νεάπολης κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 48 σ.; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ. 22(1969) 116-162 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός κατά την πρώιμη τουρκοκρατία (1453-1600) : by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1989 . 15 σ. , Ανάτυπο από το "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΔ΄ (1987-1988) 33-38. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha