Ενορία της Αγίας Κωνσταντινουπόλεως Τζιμπαλί / by Κεσίσογλου-Καρυστινού, Μέλπω Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 1998 . 367 σ. : 28x21 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Γενεαλογία Οικογένειας Φούντου εκ Μοσχοπόλεως] / by Φούντος, Ευάγγελος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . (2)+77 σ.: , Χειρόγραφο, μη δακτυλογραφημένο. 29x21 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Hellenisme et l'Egypte moderne / by Πολίτης, Αθανάσιος Γ. Publication: Paris : Librairie Felix Alcan, 1929 . 2 τ. ; 22x14 εκ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά των Ελλήνων της Αμερικής / by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 30 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.2 (1952) 301-331 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδονόβλαχοι (17ος-19ος αι.) Έλληνες βλάχοι στην κεντροανατολική Ευρώπη : by Σταματόπουλος, Βασίλειος Publication: Budapest : Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας, 2015 . 144 σ.: 22x16 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
70ετηρίδα Ε.Π.Μ.:   Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1999 . 70 σ. ; 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάτω-ιταλικά ελληνικά τοπωνύμια / by Θωμόπουλος, Α.Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 70-76 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβιοι επιγραφαί Ελλήνων εις την Ουγγαρίαν / by Fuves, Odon Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 50 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 19 (1966) 296-347 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Comenius et les Grecs de Hongrie / by Fuves, Odon Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 296-300 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων της Μικράς Ασίας κατά τον 16ο αιώνα / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 99-119 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σεβαστός Κυμινήτης και η ίδρυση του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας / by Κόλλια, Ιωάννα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 26 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 280-306 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα μυστικά του Πόντου: by Μάξιμος Ιβηρίτης, Μοναχός Publication: Άγιον Όρος: χ.ε., 2014 . 306 σ. : Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη : Σταμούλης, 2015 . 701 σ. : 25x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της κατωιταλικής ελληνικής / by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 35 (1984) 117-132 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελένικον: "...των Ελλήνων οι κοινότητες" / by Κουμλίδου, Αικατερίνη Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2015 . 624 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μαντάμ Τυανίτη / by Πολέμης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 29 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 369-398 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού κατά το β' μισό του 16ου αιώνα : Ματθαίος Παπαγιάννης / by Κορρέ-Ζωγράφου, Κατερίνα Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2015 . 27 σ. ; , Άρθρο από τα "Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού Συνεδρίου (28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2013) : Ιστορία-Λογιοσύνη : η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913 ", σ. 143-170 24x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες από τη Σίλλη Ικονίου: by Μελίδου-Κεφαλά, Νέλλη Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2015 . 256 σ.: , Περιέχει ψηφιακό δίσκο με συνεντεύξεις. 21x14 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικό σχεδίασμα της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών του Πόντου (1914-1922) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1993 . 150 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείο Πόντου", τ. 44(1993), σ.155-301 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθ' ημάς Ανατολή / by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 2015 . 130 σ. ; 21x14 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha