Καταγραφή παλαιότυπων της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Σχολείου και των Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βιέννης / by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Βιέννη : χ.ε., 1989 . 37 σ. : , Ανάτυπο από το "Στάχυς", τχ.87(1989) 512-547 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μοσχόπολη / by Σαρδελής, Κώστας Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1985 . 16 σ. : , Ανάτυπο από τον "Ελληνικό Αστήρ" (1985) 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδονόβλαχοι (17ος-19ος αι.). Έλληνες Βλάχοι στην κεντροανατολική Ευρώπη : by Σταματόπουλος, Βασίλειος Publication: Χ.τ., χ.ε. 2016 . 216 σ.: 22x16 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταβυζαντινή παράδοση στη Βλαχία την Προφαναριωτική περίοδο / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 415-420. 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες στη Ρουμανία (19ος-20ός αι.). Η μαρτυρία των επιτύμβιων μνημείων / by Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 465-482. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογή Μητροπολίτη Ιταλίας από τους Έλληνες της Αγκώνας (1543, 1548) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 13 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.2(1973) 63-76 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Φιλιππούπολης κατά την περίοδο 1878-1914 / by Φράγκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ostragon, 2016 . 192 σ. ; 21x14 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης (1576-1700) : by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1978 . 19 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.7(1978) 23-42 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Memorie storiche sulle comunità e chiese greche in Terra d' Otranto / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Padova : χ.ε., 1973 . 32 σ. q , Ανάτυπο από το "La chiesa Greca in Italia dall' VIII al XVI secolo", 845-877 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί εποικισμοί στο βασίλειο της Νεάπολης κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 48 σ.; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ. 22(1969) 116-162 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεΐσογλου Μεζιρεσί: Πρώην χωριό στον νότιο Πόντο / by Παπαδόπουλος, Βασίλειος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2014 . 183 σ.: 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Α΄. Γράμματα πατριαρχικά και απαντήσεις της Σχολαρχίας / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2003 . σ. 369 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Β΄. Γράμματα της Εφορίας, απαντήσεις της Σχολαρχίας, Εισιτήρια, εγγυητικά και ιατρικές βεβαιώσεις / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 491 σ.; 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844-1864. Τόμος Γ΄. Γράμματα επισκοπικά προς τον Σχολάρχη και απαντήσεις του Σχολάρχη / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 283. σ.; 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέατρο στην Πόλη: 19ος -20ός αιώνας /   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2005 . 165 σ.; , Περιέχει βιβλιογραφία. Περιεχόμενα: Κωνσταντινοπολίτικη θεατρική λογοτεχνία, 1821-1900 --Το θέατρο στην Κωνσταντινούπολη, 1900-1922--Τα θεατρικά στο Φανάρι της Πόλης μεταπολεμικά--Η Αθηνά Γερασίμου--Αναμνήσεις από το θέατρο στο Μέγα Ρεύμα. 21x14 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης :   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2005 . 247 σ.; 21x14 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως : εκατόν είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του (1882-2002), και o Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών : Eίκοσι χρόνια από την ίδρυσή του (1982-2002)   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2006 . 237 σ.: 21x14 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή :   Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 369 σ., 21x14 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Φοίνιξ" της Μ. Γ. Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 27 σ., , Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή : ιστορία και προσφορά. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2002, σ. 213-239. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Βυζαντίω Φροντιστήριον (1455 -1882) / by Κεσίσογλου-Καρυστινού, Μέλπω Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 33 σ., , Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή : ιστορία και προσφορά. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2002, σ. 267-299. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha