Η τουρκομάχος Ελλάς. Ποιήμα επικόν. by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Φέξης, Δ., 1882 . 196 σ. , Οι σ. α΄-ε΄ φωτοτυπημένες. Γκίνης-Μέξας 2559. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σουλιώται ή ο πατριωτισμός. Δραματικόν ποίημα εις μέρη τέσσαρα by Βάρβας, Αθ. Ν. Publication: Cairo: Μαζαράκη, Γ. Γ. και Σας, 1887 . 80 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέμου. by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Γκαρμπολάς, Αλέξανδρος, 1857 . 2χ.α+8+2χ.α.+ε+232 σ. , Βιβλιογραφία:Γκίνης-Μέξας Γ/ 7124. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού Αγώνος του έτους 1873 : by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1873 . 80 σ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ωδή εις την εικοστήν Πέμπτην Μαρτίου: by Σούτσος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Χρ. Αναστασίου, 1843 . 31 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. 21x14 εκ. Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άλωσις των Ψαρών: by Αλκαίος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Βιλαράς Δ. Δ., Λιούμης Β. Π., 1853 . 38 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 5975. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ψαρά: ποίημα / by Αλκαίος, Θεόδωρος Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Δ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιούμη, 1853 . [48] σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 6139. Περιέχει "Κατάλογο των Φιλόμουσων Συνδρομητών". Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραομυομαχία: by Βεναρδάκης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Δούκας, Χ. Α., 1854 . ι+55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 6198. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαρβαρολέτειρα: by Δάλλας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Γκεαλής, Αθ., 1849 . 31 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 4902 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρμόδιος και Αριστογείτων ή τα Παναθήναια: τραγωδία εις πέντε πράξεις / by Αριστιός, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Εν Αθήναις Κωνσταντίνος Γκαρμπολάς, 1840 . (6)+η+112 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3268. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Καραϊσκάκης: by Ζαμπέλιος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Αναστασίου, Χρ., 1843 . 86 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3757. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μάρκος Βότσαρης: by Έξαρχος, Ι. Δ. Publication: Αθήνα: Αγγελίδης, Άγγελος, 1840 . (8)+104 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3356. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημαιρεσιακά: by Σισίνης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1848 . 144 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 4869. Λείπουν οι σελίδες 1-9. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1848 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Παπαδάκης: by Καμπουροπούλα, Αντωνούσα Ι. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1847 . ιστ+64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 4511. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1847 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστίνα Αναγνωστόπουλος: by Ζαμπέλιος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Αναστασίου, Χρ., 1844 . 64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 4103. Οι σελίδες δέθηκαν ακανόνιστα. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάκος: by Ζαμπέλιος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Αναστασίου, Χρ., 1844 . 93 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 4140. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τρίτη Σεπτεμβρίου: by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ανεξάρτητος, Ο, 1843 . 15 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3801. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πρώται εμπνεύσεις. by Αναστασιάδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Αθηνά, (η), 1844 . (2)+δ'+184 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Γκίνης -Μέξας 3931. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φυγάδες: by Τριανταφυλλίδης, Περικλής Publication: Αθήνα: Περρής και Βαμπάς, 1870 . (6)+183+232 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: Ποίημα εις άσματα πέντε. Απαγγελθέν παρά του Ποιητού υπό τους Στήλους του Ολυμπίου Διός / by Συνοδινός, Π. Σ. Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Αττικού Μουσείου, 1885 . 24 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha