Αττικαί Νύκτες: Τα Άπαντα: by Βασιλειάδης, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Ενώσεως, 1884 . 4 τ.: , Τόμ.Α΄. Αττικαί Νύκτες Ι:Τα Άπαντα: Δραματικά δοκίμια: Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου της Ενώσεως, 1884, 2η εκδ. σ.οε΄+1λ.+283. Τόμ. Β΄. Αττικαί Νύκτες ΙΙ: Δράματα-Ποιήσεις, Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1875.σ. 4χ.α.+ε΄+1λ.+340+β΄. Τόμ. Γ΄. Αττικαί Νύκτες ΙΙΙ: Τα Άπαντα: Δράματα-Ποιήσεις, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου της Ενώσεως, 1882, 2η εκδ. σ.2χ.α.+402. Τόμ.Δ΄. Αττικαί Νύκτες Ι V: Τα Άπαντα: Έργα Πεζά,Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου της Ενώσεως,1884, 2η εκδ., σ. 531+1λ.+ιε΄+γ΄. Οι τομ.Α΄, Β΄ και Γ΄, Δ΄ μαζί δεμένοι. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αττικαί Νύκτες. Τα Άπαντα: by Βασιλειάδης, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1900 . 1032 σ. ; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικαί Νύκτες ΙΙΙ: by Βασιλειάδης, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1875 . 398+β΄ σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha