Ούβα: by Παύλοβιτς, Μιχαήλ Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σάλτης, Ξενοφών Ν., 1887 . 96 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τελευταία βαπτιστική-Η σταχομαζώχτρα: by Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος Publication: Cairo: Τσούμας, Κώστας, 1955 . 32 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παπαδιαμάντης: by Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1944 . 93 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγωδίαι. by Ζαμπέλιος, Ιωάννης Publication: Ζάκυνθος: Παρνασσός (ο) Σεργίου Χ.Ραφτάνη, 1860 . 2 τ.: , Τόμ. Α΄, σ. ρ΄+436. Τόμ. Β΄, σ. 508 φραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». το τόμ. Β. Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ποιήματα διάφορα. by Τυπάλδος, Ιούλιος Publication: Ζάκυνθος: Παρνασσός (ο) Σεργίου Χ.Ραφτάνη, 1856 . 192 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηράκλειος: by Ραγκαβής, Κλέων Publication: Leipzig: Ανατολική Τυπογραφία Γ. Δρουγουλίνου, 1885 . xi+176 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκιαί και σπίνθρες: by Συνοδινός, Π. Σ. Publication: Πάτρα: Χριστοδούλου, Ευστάθιος Π., 1863 . 240 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιάνες, στόνοι, γέλωτες εθνικών ποιήσεων. by Συνοδινός, Π. Σ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1892 . (2)+512 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και η διάσωσις. by Μελάς, Λέων Publication: Αθήνα: Λαμπρινίδης, Αντώνιος, 1872 . 216 σ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιήματα Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή: by Corneille, Pierre Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1836 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ.Α', σ. 261+2λ. Τόμ.Β', σ. 256. Περιέχει σφραγίδες του « Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας | Τίτλος Πρωτοτύπου: Corneille, Ρ. "Cinna"./ Voltaire, "Zaïre". Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παιδικά δραμάτια και κωμωδίαι. by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1887 . 195 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα. by Σούρης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1909 . 2 τ.: , Τόμ.Α', σ. 320. Τόμ.Β', σ. 300. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ποιήματα. by Παράσχος, Αχιλλέας Publication: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1881 . 2 τ. , Τόμος Α', σ. 320. Τόμος Β', σ. 360. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παρνασσός: by Ματαράγκας, Παν. Publication: Αθήνα: Ρουσόπουλος, Νικόλαος, 1880 . ιδ+(2)+1040 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο Έλληνες ποιηταί: by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., . 56 σ. , "Διάλεξις γενομένη εν τω Συλλόγω Παρνασσώ κατά την χειμερινής περίοδον του 1915-1916". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις φιλοπατρίδος ήτοι ποίησις εις άσματα τρία μετά διαφόρων άλλων ποιηματίων και συλλογής τινός δημοτικών άσμάτων. by Μπάρτας, Τριαντάφυλλος Publication: Paris: Lainé, Ad. et Havard, J., 1861 . 178 σ. , Γκίνης-Μέξας 8531. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή-Πασά. by Ράμφος, Κ. Publication: Αθήνα: Τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1862 . (2)+β΄+β΄+(2)+272 σ.: , Δεμένο μαζί με άλλο. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας, με διάφορα κτητορικά σημειώματα. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δά.και μύρτα: by Μπέτσου, Μαριέττα Publication: Αθήνα: Κολλαράκη, Α. και Τριανταφύλλου, Ν., 1888 . ιβ΄+(4)+184 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φώτης. by Σαμαρτσίδης, Χριστόφορος Publication: Αθήνα: Παπαδόπουλος, Ν. Π., 1891 . 55 σ. , Σφραγίδες: «Παρθεναγωγεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Ελληνικής εν Αλεξάνδρεια Κοινότητος». κ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα «Από του βράχου της Φρεαττύος»: by Σακελλαρόπουλος, Δ.Κ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1896 . 224 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha