Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού Αγώνος του έτους 1873 : by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1873 . 80 σ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
[1] Ο άρχων του Ολύμπου Ιωάννης ο Καταλανός: Δράμα εις μέρη πέντε. [2] Ανθυλλία: Συλλογή λυρικών ποιήσεων by Κουτούβαλης, Μαρίνος Publication: Χ.τ.: Περρή, Αδελφοί, 1873 . 227 σ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθών ήτοι συλλογή ποιημάτων λυρικών / by Αυξεντιάδης, Αριστείδης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία", 1875 . 32 σ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λυρικαί ποιήσεις παλμοί και κύματα / by Κουτούβαλης, Μαρίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Γκαρμπολάς, 1889 . 80 σ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα άπαντα στιχουργήματα / by Αυξεντιάδης, Αριστείδης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία", 1885 . 75 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή ποιήσεων λυρικών και σατυρικών. by Αυξεντιάδης, Αριστείδης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Η Μακεδονία, 1882 . 68 σ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαρχαί ποιήσεως ήτοι τα πρώτα μου ποιήματα by Παπανικολάου, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Βασιλειάδης και Σια, 1896 . 64 σ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιγμαί ρεμβασμού: by Παπουλιάς, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γκαρμπολά Σ., 1885 . 82 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μένιππος ή διάφορα σατυρικά στιχουργήματα by Παπουλιάς, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1888 . 82 σ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δυο γραΐδια της Θεσσαλονίκης: by Παπουλιάς, Γεώργιος Χ. Publication: Αθήνα: Οασμοδαίος, 1885 . 14 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha