Λεξικόν ελληνικόν και ιταλικόν εμπεριέχον πάσας τας εις τα προεκδοθέντα λεξικά λέξεις, τας νεωστί εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και επιστημονικάς, τας του εμπορίου, των τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και εν παραρτήματι απάσας τας εν τω Εμπωρίω, τω ναυτικό και ταις λοιπαίς τέχναις εν χρήσει τουρκοφραγκικάς. και προσέτι πίνακα των κυριοτέρων εμπορικών πόλεων του κόσμου εκ του Ελληνικού εις το ιταλικόν, και τανάπαλιν. επίσης δε και των κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, των όλων διαφερόντων κατά τε την προσφοράν και την γραφήν / by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Μ. Π. Περίδης, 1857 . ιε+(1)+735 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechich-Deutsches Handwörterbuch. Tome 2. Λ-Ω. by Pape, Williams Publication: Χ.τ.: Biemeg, F., 1888 . 1424 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική γραμματική προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων της ελευθέρας και ούπω ελευθέρας Ελλάδος by Παπασλιώτης, Γ. Κ. Publication: Wien: Καισαρο-Βασιλική Τυπογραφία, 1868 . 288+σ.3χ.α.+(1) σ. , Κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναλυτικό ευρετήριο λέξεων και πραγμάτων του Αχιλλέα Α. Τζάρτζανου. Νεοελληνική Σύνταξις (της κοινής δημοτικής) by Δελιαλή-Δάπη, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997 . 132 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική γλώσσα. Η ασφάλεια του έθνους. by Αντωνόπουλος, Κοσμάς Ε. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 84 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Concise modern Greek grammar by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1997 . xvi+263 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Μικρή Νεοελληνική Γραμματική Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Structural semantics of Byzantine Greek by Σωφρονίου, Σωφρόνης Α. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1989 . 170 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανόλης Βαρούχας. Νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι Αμαρίου (1597-1613). by Bakker, Wim Publication: Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1987 . 588 σ.; Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες και άρθρα: by Κακριδής, Ι. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1971 . κ'+299 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά μελετήματα: by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 2 τ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω Γενναδείω τω εις μνήμην αείδιον του μεγάλου διδασκάλου του Γένους Γεωργίου του Γενναδίου ανιδρυθέντι και εγκαινισθέντι εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926. by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: Paris: Vaugirard, de, 1926 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. by Πάγκαλος, Γεώργιος Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Τσεβδός, Μ. και Κ., 1955 . 6 τ. , Τόμος Α': Εισαγωγή-Γραμματική, 1955. Τόμος Β': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Α-Κ, 1960. Τόμος Γ': Γλωσσάριον Λ-Σ, 1960. Τόμος Δ' (α'-β'): Εισαγωγή-Γλωσσάριον Τ-Ω, 1963-1964. Τόμος Ε' (α'-β'): Συμπλήρωμα γλωσσαρίου Α-Ω, 1967. Τόμος ΣΤ' (α'-β'): Συμπλήρωμα γλωσσαρίου. 1970-75. Στον τομ. Α΄: χφ. σημειώσεις και αφιέρωση του συγγραφέα. Βλ. 2η εκδ. στο ΙΙΙ-106-162. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ψυχολογική εξέτασις του προβλήματος των ξενοφώνων: by Καραχρίστος, Νικ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτικόν Κατάστημα Σ. Παπανέστορος, 1923 . 92 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική γλώσσα αρχαία και νέα. by Thomson, George Publication: Αθήνα: Εκδοτικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1964 . 123 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκίμιον ιστορίας της ελληνικής γλώσσης συνταχθέν υπό.... βραυευθέν υπό της επιτροπής του πανεπιστημίου, εκδοθέν δε μετά την αποβίωσιν του συγγραφέως δαπάνη και επιστασία της εφορίας της Ευαγγελικής Σχολής προς όφελός ταύτης. by Μαυροφρύδης, Δημήτριος Π. Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1871 . (ιζ')+693 σ.: Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακαδημεικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν, λατινικήν και μικρόν εις την ινδικήν γραμματικήν. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 3 τ. , Τόμος Α', 1902. Διπλός. Τόμος Β', 1904. Διπλός. Τόμος Γ', Ακαδημαϊκά αναγνώσματα: μέρος πρώτον. Γενική γλωσσική, 1915. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσης. by Τσερέπης, Γ.Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . ιε+957 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσολογικαί μελέται: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1901 . (7)+635 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου: by Μπόγκας, Ευάγγελος Α. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1964 . 2 τ. , Τόμος Α, 1964, σ. ιστ+461. Τόμος Β, 1966, σ. 268 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha