Λεξικόν ελληνογαλλικόν: by Βαρβάτης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1898 . ι'χ.α.+1280 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν: Μετά τριών αλφαβητικών παραρτημάτων. Περιεχόντων Α' Ανωμαλίας της γαλλικής γλώσσης, Β' Φράσεις λατινικάς και άλλας καθιερωθείσας υπό της συνηθείας, Γ' Κατάλογον κυρίων ονομάτων = by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . ι'χ.α.+1076 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πομακοελληνικό λεξικό=Πομαχτσκου-ουρουμτσκου λεκσικο by Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αίγειρος, 1996 . 700 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνοπομακικό λεξικό=Ουρουμτσκου-Πομαχτσκου λεκσικο by Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αίγειρος, 1996 . 236 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της Πομακικής γλώσσης: by Θεοχαρίδης, Πέτρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αίγειρος, 1996 . 240 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kleine neugriechische Grammatik. by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1996 . xiv+271 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Μικρή Νεοελληνική Γραμματική Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mica gramatica a limbii neogrecesti by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1996 . xiv+261 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Μικρή Νεοελληνική Γραμματική Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανώμαλα και ελλιπή ρήματα πεζών συγγραφέων και ποιητών της ελληνικής γλώσσης: by Σακελλαρίου, Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1882 . ιστ'+426 σ. ; 21x14 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενικές επιδράσεις στην ελληνική γλώσσα / by Μαρινόπουλος, Ευάγγελος Χ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1995 . 325 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Malka novograska gramatika. by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1996 . Χ+254 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Μικρή Νεοελληνική Γραμματική Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μορφολογία της μεγενθύσεως στην ελληνική γλώσσα by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1978 . 253 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντακτικό της νέας ελληνικής:   Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1978 . 192 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τότι κί τώρα: by Παπασιώπης, Λεωνίδας Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1973 . 120 σ.: , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική σύνταξις: by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1946 . 352 σ. , Ο Β' τόμος, ανατύπωση της 2ης έκδ., Εν Αθήναις: ΟΕΣΒ, 1963, σ. 326. ένας τόμος στην Ειδική Θέση. | Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική γραμματική: by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1976 . 256 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Einleitung in die neugriechische Grammatik. by Χατζηδάκης, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 466 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θερμαΐς ήτοι περί Θεσσαλονίκης : Ιστορία και αρχαιολογία / by Χατζηιωάννου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Τυπ. του "Μέλλοντος", 1879 . 72 σ. , τ. 1. Ιστορία και αρχαιολογία. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης: Τόμος δεύτερος / by Pape, Williams Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . 1206 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον: εκ της δευτέρας εν Βιέννη εκδόσεως του Α. Γαζή, και προσεπαυξηθέν μετά δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, και με την υποσημείωσιν των μακρών και βραχέων, τα δε εις το παράρτημα του προτέρου λεξικού κύρια ονόματα μυθολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά, παρεντίθενται εις τούτο αλφαβητικώς και κατά στοιχείον. Εις τόμους τρεις. Τόμος πρώτος Α-Η / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Αθήνα: Εκ της τυπογραφείας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρμπολά, 1839 . δ΄+801+(3) σ. , Στη σελίδα τίτλου τυπογραφικό κόσμημα. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 3157. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire français-grec: by Alexandre, Charles Publication: Paris: Librairie Hachette, . liv+1014 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha