Λατινοελληνικό λεξικόν by Τσακαλώτος, Ευστράτιος Publication: Αθήνα: Δαρέμας, Σπύρος, 1926 , Το δεύτερο αντίτυπο εξεδόθηκε από τις Εκδόσεις Δημητράτου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέον Ελληνο-Γερμανικόν λεξικόν: by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 591 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον Ιταλο-Ελληνικόν Ελληνο-Ιταλικόν λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Αθήνα: Κακουλίδης, Κ., . 762 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Greek-English lexicon: by Liddell, Henry George Publication: Oxford: Clarendon Press, 1968 . 2042+153 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν: by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Χιωτέλλης Ι., 1973 . 676 σ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις, εν Κωνσταντινούπολη: Ανδρέας Κορομηλάς, 1874 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθογραφικό λεξικό της δημοτικής γλώσσας: by Γεραλής, Γιώργος Publication: Αθήνα: Κένταυρος, 1975 . 384 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire étymologique de la langue Grecque: by Chantraine, Pierre Publication: Paris: Klincksieck, 1977 . 3 τ. , Τόμος 1-2: Περιέχει από το Α-Κ. Τόμος 3: Περιέχει από το Λ-Π. Τόμος 4: Περιέχει από το Ρ-Ω Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης «Πρωΐας»: by Ζευγωλής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Δημητράκος Σταμ. Π., . 2 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μέγα Αγγλο-Ελληνικό λεξικό. by Τσαβέας, Θ.Ν. Publication: Αθήνα: Οδυσσεύς, . 4 τ. , Α' τόμος : Α-D. Β' τόμος : Ε-L. Γ' τόμος : Μ-R τόμος : S-Ζ Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης: by Σταματάκος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: «Ο Φοίνιξ», 1971 . 4 τ. , Τόμος Α' : Α-ΔΙΚΡ. Τόμος Β' : ΔΙΚΡ-ΞΩΦ. Τόμος Γ' : Ο-ΩΩΔΗΣ. Τόμος Δ' : Α-Ω Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Hrvatsko-Novogrcki frazeoloski rjecnik=Κροατο-Νεοελληνικό φρασεολογικό λεξικό by Cvjetkovic-Kurelec, Vesna Publication: Zagreb: Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, 1994 . 84 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études de linguistique Νéo-Hellénique: by Pernot, Hubert Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1907 . 571 σ.: Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άσμα Ασμάτων: by Χατζηκώστας, Λεόντιος, Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Γεωργιάδου, Κατίνα, 1964 . 91 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grammatik der neugriechischen Volkssprache. by Καλιτσουνάκης, Ιωάννης Publication: Berlin: Walter de Gruyter, 1963 . 100+32 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον βιβλιογραφίας της ελληνικής γλώσσης=Bibliographical bulletin of the greek language by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1978 . 2 τ. , Τόμ. 1: Διά το έτος.... 1973. Τόμ. 2: …. Τόμ. 3: Για τα έτη 1975 και 1976. Διπλό Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Νέον ιταλο-ελληνικό λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . ix+787 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον γερμανο-ελληνικόν ελληνικό-γερμανικόν λεξικόν by Τσουκανάς, Αλέξανδρος Α. Publication: Χ.τ.: Κακουλίδης, Κ., . xv+515 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechishes etymologisches Wörterbuch. by Frisk, Hjalmar Publication: Heidelberg: Winter, Carl, 1973 . 2 τ. , Band Ι: Α-Ko and ΙΙ: Κρ-Ω Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου: by Τομπαΐδης, Δημήτριος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1967 . 95 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Wörterbuch der Griechischen Papyrusurkunden: by Kiebling, Emil Publication: Heidelberg, Berlin, Amsterdam: χ.ε., 1924 . 4 τ. , Ι Band (α-κωφός). Heidelberg, 1924-25. ΙΙ Band (λααξός-παρασυγγραφέω), Berlin, 1925-27. ΙΙΙ Band, Berlin, 1929-31. IV Band, (Supplement 1940-1966), Amsterdam, 1971 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha