Εκκλησιαστικής περιουσίας. Διοίκησις-Διαχείρησις. Επίσκοπος-Οικονόμοι-Σύνοδος: by Νικόλαος, Μητροπολίτης Αξώμης Publication: Αλεξάνδρεια: Τυπογραφείον Κληρ. Ε. Σ. Βαλλινάκη, 1947 . 18 σ. , Στη σελ.1 σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καθολική Εκκλησία εν Ελλάδι by Λάσκαρις, Σ. Θ. Publication: Αθήνα: Τζαβέλλας, Θ., 1924 . 40 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Κανονικόν δίκαιον και η φιλοσοφική αρχή "Nullum crimen et nulla poena sine lege": by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 26 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των νομικών κατά το δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1914 . 10 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ενώσεως Μονών κατά το δίκαιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1910 . 22+2 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των μοναστηριακών σφραγίδων κατά το δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1914 . 26 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις περί της διοικήσεως των εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών πραγμάτων εν ταις νέας χώραις. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Μαρωνείας Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1925 . 13 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόφασις καταδίκης των μελών της Ιεράς Συνόδου της ΞΗ΄ περιόδου.   Publication: Αθήνα: Πατριωτική Ένωσις, 1917 . 32 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απάντησις εις τας περί Γάμου δηλώσεις της Α.Θ. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Χριστοφόρου. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1952 . 18 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκκλησις και υπόμνημα του εν Αθήναις Συλλόγου των Μεσαιωνικών Γραμμάτων:   Publication: Αθήνα: Σύλλογος Μεσαιωνικών Γραμμάτων, 1930 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha