Τα κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του ιερού των Ελλήνων αγώνος τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε' /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1865 . xv+378 σ. Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτιος ο Πηγάς, ο Κρης Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Επιτηρητής του Οικουμενικού θρόνου. 1545-1602. by Αγαθάγγελος Νικολάκης, Αρχιμανδρίτης Publication: Χανιά: Πρόοδος, Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, 1903 . 208 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Question Orthodoxe en Egypte:   Publication: Χ.τ.: Patrie, La, 1953 . (6)+128 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα και ιδιωτικά έγγραφα και άλλα μνημεία σχετικά προς την ιστορίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών και ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον και δεύτερον] by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Βακαλόπουλος, Τάσσος, 1933 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι επίτομοι. Τόμος Α΄, σ. ιστ΄+248. Τόμος Β΄, σ. ιε΄+272. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος ο Α΄. 9 Ιουλίου 1935.   Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, 1939 . 146 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλίνικος Γ΄. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ανατύπωσις εκ του "Ιερού Συνδέσμου". by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1915 . 136 σ. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Πατριαρχικά Γράμματα (1547-1806): by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1968 . κδ΄+164 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Germano-Graeca. Γερμανία-Ελλάς κατά τον ιστ΄ αιώνα. by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1922 . (4)+81 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Georgii Cyprii. Descriptio Orbis Romani. Accedit Leonis imperatoris diatyposis genuina adhuc inedita / by Gelzer, Henricus Publication: Leipzig: Β. G. Teubner, 1890 . lxxii+247 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 18x12 εκ. Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Patriarchat von Konstantinopel im Ausgehenden 16. Jahrhundert: Der bericht des Leontios Eustratios Im Cod. Tyb. ΜΒ 10: by Kresten, Otto Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1970 . 92+(2) σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Οικουμενικό Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία: by Μάξιμος, Μητροπολίτης Σάρδεων Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1972 . ια΄+391 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περί της αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της πρώτης ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π. Δ. Σακελλαρίου, 1859 . θ΄+96 σ. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 187 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860-σήμερον. by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 2 τ.: , Τόμος Α΄: Ιστορία, 1977, σ. 694. Τόμος Β΄: Κείμενα, 1978, σ. 328. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ξένες προπαγάνδες και εθνική αλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1978 . 416 σ. , Λείπουν οι σ. 399-402. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αυτοκέφαλον της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Ιωάννινα: Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, 1978 . 44 σ.: 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία της Σμύρνης / by Σολομωνίδης, Χρήστος Σωκρ. Publication: Αθήνα: Μακρίδης, Κ. & Ι. Αλευρόπουλος, 1960 . 382 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας και οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως αυτής. by Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 70 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Ίμβρος: by Μελίτων, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1987 . 490 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. by Δαμασκηνός, Μητροπολίτης Ελβετίας Publication: Αθήνα, Geneve: Τζαφέρη, Ε., | εικ. 1989 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha