Ζητήματα ιστορικής γεωγραφίας των Βαλκανίων I. Η Επισκοπή Αχριδού και η μητρόπολη Μορ(ρ)αχριδών / by Δεληκάρη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 41 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 151-192 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις Μελετίου Κωνσταμονίτου εις Ρωσσίαν (1862-1869) /   Publication: Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη, 2015 . 144 σ.; , Πρώτη έκδοση: Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου Αδελφών Περρή, 1882. 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα σπάνιο εύρημα στο ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας. Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2010 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 1 (2010) 135-140 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε ονόματα κληρικών των Σερρών από κατάλογο συνδρομητών βιβλίων του 1828 και άγνωστη φωτογραφία του Σερραίου Μητροπολίτη Ιωσήφ. Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και ζωή της πόλης / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), 2013 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Σερραϊκά Σύμμεικτα", 2 (2013) 457-463 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοδόσιος Μητροπολίτης Μηδείας και Σωζοπόλεως (1623-1636) / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 1 (1928) 43-49. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοσμά Μητροπολίτου Βιζυής. Επτά επιστολαί λόγου άξιαι / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 261-278. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις εν Θράκη από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος Ιεράρχαι / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 3-16. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιζυής Ιωάσαφ Μαρμαράς (1790-1846) / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 45-56 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αδριανουπόλεως Μανουήλ (800-813) / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 68-70. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε συγγενείς εκ Λέρου αρχιερείς της Ηράκλειας / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 37 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητροπολίται της Θράκης: Α΄) Ο Ηρακλείας Καλλίνικος / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 5-36. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της Ανατολ[ικής] και Δυτ[ικής] Θράκης / by Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 100 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 37-136. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες Μητροπολίται Ξάνθης και Περιθεωρίου, Άνδριοι την πατρίδα: by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 7 (1936) 35-50. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή του Ηρακλείας Μελετίου προς τον Ταλαντίου Νεόφυτον / by Σαβράμης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1937 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 8 (1937) 302-308. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν τω χωρίω Πυθίω του Διδυμοτείχου τάφος του εν Αδριανουπόλει απαγχονισθέντος Οικουμενιού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 52-55. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο από Φιλιππουπόλεως Σερβίων και Κοζάνης Μητροπολίτης Φώτιος (1840-1924) / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 56-63. Ο Φώτιος Μανιάτης γεννήθηκε στην Πρίγκηπο στις 25 Μαρτίου 1840 από γονείς καταγομένους από τη Σπάρτη της Πελοποννήσου. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1864. Στις 4 Ιουλίου 1864 χειροτονήθηκε Διάκονος. Υπηρέτησε στην Άρτα (1864-1866) και την Κρήτη (1866-1867). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Ιερατικώς Προϊστάμενος Διπλοκιονίου Κωνσταντινουπόλεως (1867-1868) και Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Μυτιλήνης (1868-1870). Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1873. Κατόπιν υπηρέτησε ως Γραμματέας της Μητροπόλεως Αθηνών (1873-1874), Ιερατικώς Προϊστάμενος Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (1874-1877). Στις 14 Αυγούστου 1877 χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος τιτουλάριος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Μεγάλου Ρεύματος. Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Ιερώνυμος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Χαλδίας Γερβάσιο και π. Ιερισσού Διονύσιο. Το 1880 εστάλη στην Θράκη και το 1881 διορίστηκε Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου. Στις 19 Δεκεμβρίου 1889 εξελέγη Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως με 8 ψήφους (επί συνόλου 11) έχοντας συνυποψηφίους τον Επίσκοπο π. Κίτρους Ιωαννίκιο και τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Δώριζα (3 ψήφοι). Το 1906 ενώ απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασαν βιαιοπραγίες του Βουλγαρικού όχλου στη Φιλιππούπολη εναντίον της Ελληνικής Μητρόπολης, των Ελληνικών Ναών και ιδρυμάτων. Ύστερα από αυτό δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην έδρα του. Τη διοίκηση της Μητροπόλεως ανέλαβε ο ανιψιός του Αρχιμανδρίτης Φώτιος Μανιάτης, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος ο Β΄. Στις 5 Αυγούστου 1910 εξελέγη Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 14/27 Μαρτίου 1923 παραιτήθηκε και διέμενε έκτοτε στην Αίγινα όπου και εκοιμήθη στις 23 Μαρτίου 1925. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος Επισκόπων και Μητροπολιτών Αγχιάλου / by Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 167-180. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωρόθεος ο Πρώιος, Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως (1813-1821) και η πνευματική κίνησις αυτής / by Σαμοθράκης, Αχιλέας Θ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 153-158. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ του Νικηφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1850-1861) : (Τέλος) / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 39 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 26-64. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 358-378. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha