Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας (1714-1830) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1934 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακικά", Ε (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα πετί της εν Χίω Εξαρχίας Πυργίου, Βολισσού και Ψαρών / by Ανδρεάδης, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 61-68 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Χίου / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 47-68. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La personnalité de Jean d'Héraclée (1250-1328): by Laurent, V. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/2 (1930) 297-315. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question des Arsénites / by Laurent, V. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1930 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/2 (1930) 463-470 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραίτησις Νικολάου του Μουζάλωνος από της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ανέκδοτον απολογητικόν ποίημα / by Δοανίδου, Σοφία Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 109-150. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκώμιον εις τον Πατριάρχην Νικόλαον Δ΄ τον Μουζαλωνά / by Κορμπέτη, Ηρώ Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/2 (1934) 301-322 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά της εκκλησίας Κρήτης επί τουρκοκρατίας / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 113-121. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί του Πατριάρχου Αντιοχείας Σιλβέστρου (1752-1753) / by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 239-245 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις Μορραχριδών / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 52 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha