Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912 / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . 176 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686 - ) / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 152+xvii σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας της Μητροπόλεως Καστοριάς, 1665-1769: by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 86 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 203 σ. : 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Αθήνα: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», 1992 . 348 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωακείμ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2002 . 234 σ.; 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολη Γάνου και Χώρας της Ανατολικής Θράκης / by Κζούνια, Σμαρώ Publication: Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος, 2005 . 440 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομος ιστορία της Συρο-Ιακωβίτικης Αρμένικης και Αιθιοπικής Εκκλησίας / by Αρβανίτης, Αθανάσιος Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 127 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επί Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις (1081-1095) / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1972 . 217 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The ecclesiastical controversy between the kingdom of Nicaea and the principality of Epiros (1217-1233) / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1973 . (6)+110 σ.; Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Κίτρους Θεόκλητος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 252-258 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επισκοπή Πέτρας Ολύμπου / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 14 σ. , Τόμος: "Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου", σ. 41-54 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις και προσθήκες στην έρευνα για την επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 13 σ. , Τόμος: "Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου", σ. 159-171 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του βυζαντινού Αυτοκράτορα και η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη διαμόρφωση του αυτοκεφάλου των σλαβικών εκκλησιών/ by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου", σ. 539-564 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησία και τα σχολεία στη Νάουσα / by Στογιόγλου, Γιώργος Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 124 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ. 19-143. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος επισκόπων και μητροπολιτών Κίτρους / by Σωτηριάδης, Ιγνάτιος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, . 20 σ.: , Τόμος: "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 237-256. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική ογάνωσις της Μακεδονίας κατά την εποχή των Παλαιολόγων / by Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 537-543. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμόρφωσις των ορίων της μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 42 σ. , Τόμος "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.169-211 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γρεβενά, οι επίσκοποι και οι μητροπολίτες τους / by Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1982 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας - Γλωσσολογίας, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου", σ. 9-16. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απεργία ιερέων στη Λιαρίγκοβη (Αρναία) του 1914 / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 13 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελλήνιο συμπόσιο ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 389-401 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha