Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων Εφέσσου και Νύσσης κατά τον 19ο αι. / by Καλλιανός, Κ. Ν., Πρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 16 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 225-240 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά πανηγυρικά τον Ιωακείμ Γ΄ και η Κωνσταντινούπολη υποδέχεται τον Πατριάρχη (1878) / by Ανδρέας, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Publication: Αθήνα: χ.ε, 2011 . 31 σ.: , Τόμος: "Φιλοτεχνία : αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιον Παπάν", σ. 99-129. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία και η οικουμενική προοπτική του από Εδέσσης και Πέλλης Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου / by Μαρτζέλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 2011 . 12 σ.: , Τόμος: "Φιλοτεχνία: αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην... Αθανάσιον Παπάν", σ. 131-142. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 315-323 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάσταση των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας Γερμανού Δ΄ (1842-1845) μέσα από ανέκδοτες επιστολές / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011 . 18 σ. , Τόμος: "Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, σ. 527-544. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: by Παπαϊωάννου, Λάζαρος Publication: Κοζάνη: χ.ε., 1992 . 45 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Οικοδομή και Μαρτυρία: Έκφρασις αγάπης και τιμής εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης Κύριον Διονύσιον, Τόμ. Β'(1992), σ. 315-353. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Εκκλησιαστικής ιστορίας (Η-ΙΕ αι.) by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1972 . 40 σ. , Τόμος ΝΔ'(1971) και ΝΕ'(1972) Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Βισαλτίας: by Μπάκας, Γιάννης Publication: Νιγρίτα: Δήμος Νιγρίτας, 1995 . 16 σ.: , Τόμος: Επιστημονικό Συμπόσιο «Η Νιγρίτα διά μέσου της ιστορίας» Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Αγχιάλου κατά τον 17ο αιώνα με βάση ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα / by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό ίΔρυμα Πατερικών Μελετών, 1996 . 40 σ. , Τόμος: "Κληρονομία", 26 (1994) 137-177. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στάση του λογίου μοναχού Βησσαρίωνα στις έριδες των μοναχών του Αγίου Όρους κατά τον ΙΗ΄ αιώνα / by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1995 . 31 σ. , Τόμος:"Κληρονομία", 27 (1995) 137-167. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ της νεωτέρας εκκλησιαστικής ιστορίας της Εδέσσης / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αθήνα: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 7 σ. , Τόμος Πρακτικά, "Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 263-268. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Δημοσιεύτηκε και στο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά μελετήματα». Τόμος Α΄, σ. 301-307 Βλ. Ι-14-250 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πάλαι ποτέ διαλάμψασα Επισκοπή Θεοδωρουπόλεως: by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 2010 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 83 (Σεπτ.-Οκτ.2000) 811-834 και στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 142-165. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλεξάνδρεια 1858-1870: by Λέκκου, Παντελής Κ. Publication: Αθήνα: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 2003 . 62 σ. , Τόμος 86 (2003) Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας (1714-1830) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1934 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακικά", Ε (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το επισκοπικόν ζήτημα της επαρχίας Δεβρών και Βελισσού / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 12 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 10 (1970) 272-283 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λιγόχρονη Μητρόπολη Δεσκάτης (1882-1896) / by Σπανός, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 13 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ΄ (1973) 403-415 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της επισκοπής Πέτρας εις τα εθνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα του Ελληνισμού της περιοχής Ολύμπου (1890-1896) / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1974 . 21 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14 (1974) 64-84 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εποπτεία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος Βελεσσών (1876-1914) / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 42 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977) 139-180 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των πηγών / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 18 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 74-91 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος (1643) και η συμμετοχή αυτού εις τας συνωμοτικάς ενεργείας εναντίον Κυρίλλου του Λουκάρεως / by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 125-158 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha