Η Βασιλική του Αγ. Νιλολάου: Ιστορικός και Καλλιτεχνικός οδηγός=Basilica Pontificia di S. Nicola: by Cioffari, Gerardo Publication: Bari: Levante editori, 2009 . 66 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναοδομία by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 139 σ.: , Αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Brac u ranom srednjem vijeku by Domancic, Davor Publication: Povlja: Regionalni zavod za zastitu spomenika Split, 1984 . 71 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Arhitektura Nemanjnog Doba=L'architecture de lΈpoque de Nemanja by Canak-Medic, Milka Publication: Beograd: Institut pour la protection des monuments historiques, 1986 . 175 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Arhitektura Fruskogorskih manastira by Matic, Vojislav Publication: Novi Sad: Matica Srpska, 1984 . 232 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κελλιωτικοί ναοί στο Άγιον Όρος. by Μυλωνάς, Παύλος Μ. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 70-73 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'architecture des églises à planimétrie en forme de croix à coupole en Albanie. by Meksi, Aleksander Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 23 σ. , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 1145-1167 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Autour des sources de l'architecture ecclésiastique roumaine. by Popa, Radu Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 8 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 1527-1535 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολύκογχο ιερό Βήμα των τρισυπόστατων εκκλησιών της τουρκοκρατίας. by Βελένης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 8 σ.: , Τόμος "Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση": Τόμος Β', σ. 13-20 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carkovnoto stroitelstvo v Plovdiv (XVIII-ΧΧ bek). by Pizhev, Alexander Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 31 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 581-611 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράλληλες τυπολογικές εξελίξεις στη ναοδομία της Φιλιππούπολης κατά τον 19ο αιώνα. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 23 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 631-653 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Αισθητική προσέγγιση / by Βελένης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001 . 1-25 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 1-26. | Περίληψη στα γαλλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Early byzantine ecclesiastical architecture in Pieria. by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2011 . 6 σ. , Τόμος "Byzantine Macedonia: Art, architecture, music and hagiography", σ. 7-12 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarks on the typology of middle byzantine churches in Macedonia. by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2011 . 7 σ. , Τόμος "Byzantine Macedonia: Art, architecture, music and hagiography", σ. 13-19 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Πιερίας στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο. by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 15 σ.: , Τόμος "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 151-165 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Orient-Byzance-Macedoine-Serbie-Occident: by Boskovits, Djurdje Publication: Beograd: Société Archaeologica Jugoslaviae, 1956 . 15 σ.: , Τόμος Archaeologia Jugoslavica, Tom.ΙΙ, σ.145-159 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The role of late byzantine Thessalonike in church architecture in the Balkans / by Curcic, Slobodan Publication: Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2003 . 20+(46) σ.: , Δημοσιευμένο στο "Dumbarton Oaks Papers", 57 (2003) 65-84, από το "Symposium on late byzantine Thessalonike". Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική στο Άγιον Όρος την εποχή των Παλαιολόγων / by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 373-379. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die religiöse Architektur im östlichen Illyrikum / by Marzolff, Peter Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εισηγήσεις του δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας: (Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1980)" σ. 1-17. | Βλ. και VI-187-112, σ.181-201 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die religiöse Architektur im östlichen Illyrikum / by Ulbert, Thilo Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εισηγήσεις του δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας: (Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1980)" σ. 19-30. | Βλ. και VI-187-112, σ. 161-180. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha