Η στάση της Βουλγαρίας στο Μακεδονικό ζήτημα (1948-1967): by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 147 σ. , Μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στον τομέα Ιστορίας Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκανική 2000 και Αριστερά:   Publication: Αθήνα: Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου, 1995 . 205 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπήρξε ποτέ "Τρίτη Ρώμη" ; παρατηρήσεις για τη βυζαντινή κληρονομιά στη Ρωσία / by Meyendorff, Jean Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 19 σ.: , Άρθρο μέσα από το "Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης" σ.69-88 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα / by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2012 . 341 σ. ; 21x15 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθοδοξία και εθνικισμός : μία σύντομος συμβολή εις την ιστορίαν του προβλήματος / by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Χ.τ. : χ.ε., 1966 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από το "Σύνορο", τχ.38(1966) 84-91 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολικά εγχειρίδια και εθνικισμός. Η προσέγγιση του Δημήτρη Γληνού / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 259-278. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στα διδακτικά βιβλία ιστορίας / by Μπελιά, Ελένη Δ. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 279-298. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερβικές εθνικές τάσεις στο Načertanije / by Κατσαροπούλου, Μένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 22 σ.; , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 469-490. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνικισμός στον βενιζελικό και αντιβενιζελικό Τύπο και η εσωτερική διαμάχη, 1914-1917 / by Μιχαλόπουλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1988 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 1986", σ. 95-103. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατρίς και φιλοπατρία / by Βασιλάκης, Γεώργιος Β. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1981 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.3(1981) 18-27 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες εθνικιστές και Τούρκοι Αλεβήδες / by Κοκολάκης, Μιχάλης Publication: Αθήνα : χ.ε., 2008 . 63 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.15 (2008) σ.373-435 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Gabineau για την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών / by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 71-78 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδεία και εθνικό κίνημα στη Μακεδονία: Η περίπτωση του Kuzman Sapkarev (1834-1909) / by Αγγελοπούλου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 171-188 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νέα εκπαιδευτική πολιτική στην προσέγγιση της εθνικής της ιστορίας / by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 189-200 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκισμός, (Παν)ισλαμισμός και διάσωση του οθωμανικού κράτους: Εσωτερικές αντιπαλότητες και διεθνείς ανταγωνισμοί, 1875-1908 / by Μπατρακούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2016 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: 31 Μαΐου- 2 Ιουνίου 2013. Πρακτικά", σ. 91-106 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Θεσσαλονικείς ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος και το πρόβλημα του εθνικισμού στα Βαλκάνια / by Τρίτος, Μιχάλης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε, 2020 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Οι δρόμοι του ελληνικού πνεύματος στον κόσμο των Σλάβων : Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, 22-23 Φεβρουαρίου 2019", σ. 167-174 | Υπάρχει περίληψη στα αγγλικά (σ. 174) Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
NO RACISM HERE: Modern Turkey and the question of race and national identity / by Gokay, Bulent Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 52 (2017) 43-68 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The tolerant policy of the Habsburg Authorities towards the orthodox people from South Eastern Europe and the formation of national identities (18th-early 19th century) / by Κατσιαρδή-Hering, Όλγα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2014 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 49 (2014) 5-34 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The nationalism of greek language: The two faces of Janus in the early 20th century / by Κρητικός, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2013 . 31 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 47 (2013) 133-163 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Education and the new nationalism in the Balkans: the case of Albania / by Καλτσούνης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/1 (1995) 137-150. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha