Οι "Αράπ'δις" της Νικήσιανης στο πλαίσιο των μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου by Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 9 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 383-392 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλικάντζαροι by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1923 . 14 σ. , Τόμος Ζ'(1923) 315-328 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καλικάντζαροι / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα : Τυπ. "Εστία", 1947 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücherς", τ.ΙΘ'(1947) 49-78 24x17 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρουγκάτσια Χριστουγέννων στην Κορνοφωλιά της Θράκης / by Μέλλου, Ερατώ Αικατερίνη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1995 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1995), σ.366-368 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μπουμπουσιάρια : η εορτή της πρωτοχρονιάς εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεωρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1931 . 9 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1931), σ.222-233 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραμονή πρωτοχρονιάς στη Σμύρνη / by Φατσέας, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.296-300 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπάνια έθιμα δωδεκαημέρου : θρακιώτικη λαογραφία / by Μέλλου, Ερατώ Αικατερίνη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1968 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1968) σ.331-336 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δωδεκαήμερο στο Κολυνδρό : λαογραφικά / by Τσαμπούρης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1971) σ.349-352 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "Κόλιαντα" : δωδεκαήμερο στη Σιάτιστα / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1984) σ.219-224 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κόλιαντα στη Βλάστη : λαογραφικό σημείωμα / by Αθανασιάδης, Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1933 . 3 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1933) σ.91-93 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστούγεννα στη δυτική Μακεδονία / by Μέγας, Γεώργιος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1961 . 5 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1961) σ.194-198 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασσάραι-Μπουμπουσιάρια / by Χατζής, Δημ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1979 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.1(1979) 225-226 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δωδεκαήμερα : ήθη-παραδόσεις-δοξασίες-δρώμενα / by Οικονόμου, Παντελής Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1985 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.5(1984-85) 147-164 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήθη και έθιμα δωδεκαημέρου / by Παπατσιούμας, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.6(1986) 253-258 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλαντόφωτα 'ς την Τραπεζούντα / by Μεταλλίδης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.12 (1950) σ.680-684 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάμεσα σε 2 πρωτοχρονιές : πώς γιορτάζεται η πρώτη του έτους εις την Πεντάπολιν Σερρών / by Αραμπατζής, Δημ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 8 (Ιαν.1967) 42 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλικάντζαροι : από τις παραστάσεις του ελληνικού λαού / by Κωνσταντινίδης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 8 (Ιαν.1967) 31-33 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτοχρονιάτικα έθιμα εις την Μακεδονίαν / by Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 8 (Ιαν.1967) 12-15 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έθιμα των Φώτων / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 1999 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.22(1999) σ.49-53 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας έθιμα του Δωδεκαημέρου : Ρουσάλια ή Ρουσαλήδες / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 1996 . 6 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.12(1996) σ.37-41 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha