Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο Βιογραφικό λεξικό   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 10 τ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Dictionarul enciclopedic ilustrat <<Cartea Romaneasca>>. Partea Ι. Dictionarul limbii Romane din trecut si de astazi. Partea ΙΙ. Dictionarul istoric si geografic universal by Adamescu, Gh. Publication: Bucuresti: «Cartea Romaneasca»Soc.Anon., 1951 . 2 τ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
DBG-Handlexikon   Publication: Munchen: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1964 . 992 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Great lives, great deeds:   Publication: Νότια Αφρική: Reader’s Digest, 1965 . 504 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιστορίας και γεωγραφίας: by Βουτυράς, Σ. Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1869 . 9 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Meyers konversations Lexikon:   Publication: Leipzig: Bibliographiches Institut, 1894 . 21 τ.: , Τόμ. Ι(1894)-21(1901) | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (42),

Actions: Add to cart
Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Έλευθερουδάκη.   Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1935 . (6)+1550 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Sprach=Brochaus:   Publication: Leipzig: Brochhaus, J.U., 1940 . vi+762 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρώπη-Ελλάδα-Κόσμος :   Publication: Αθήνα: Χριστόπουλος, Θ., 1995 . 17 τ.: , Τόμος 1-17 | Οι τόμοι 1-11 έχουν ενσωματωμένο το πενταλεξικό. Οι τόμοι 12-13 αναφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο 14ος αναφέρεται στην Κύπρο. Οι τόμοι 15-16 περιλαμβάνουν την προφορά των λέξεων του ενσωματωμένου πενταλεξικού. Ο 17ος τόμος αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς | Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha