Σχέδιον οργανισμού του ατάκτου στρατιωτικού της Ελλάδος: by Σπυρίδων, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 62 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγροτική πίστις εν Τουρκία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ελλάδι: by Αφεντάκης, Δ. Ν. Publication: Αθήνα: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, . 159 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μύησις εις την βιομηχανικήν οργάνωσιν by Danty-Lafrance, Μ.L. Publication: Αθήνα: Γραφείο Βιομηχανικών & Εμπορικών Ερευνών, 1950 . 95 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Introduction aux discussions sur l'organisation iudustrielle Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις των επιχειρήσεων: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1948 . 98 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την Επιστημονικήν Οργάνωσιν Εργασίας by Αζάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 226 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Business leadership in the large corporation by Gordon, Robert Publication: Washington: The Brookings Institution, 1944 . xiv+369 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'organisation du surmenage: by Pouget, Emile Publication: Paris: Riviere, Μ., 1914 . 71 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασικά θέματα οργανώσεως: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1950 . 60 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις των επιχειρήσεων: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1948 . 72 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις των επιχειρήσεων: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1949 . 89 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις επιχειρήσεως λιανικής πωλήσεως by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1965 . 35 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία εργονομίας: by Κονδάκης, Ξεν. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1963 . 40 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονοι κατευθύνσεις επιχειρηματικής διοικήσεως by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1966 . 27 σ. , Ομιλία γενομένη την 15ην Μαίου 1966 εν τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητήριο Αθηνών Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προγραμματισμός των επενδύσεων διά την ανάπτυξιν των οικονομικώς καθυστερημένων χωρών: by Λάζαρης, Α.Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . η'+152 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Leonardo da Vinci και η επιστημονική οργάνωσις by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1961 . 176 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οργάνωσις της επαγγελματικής και βιοτεχνικής τάξεως εν Ελλάδι by Ζώτος, Δημ. Publication: Πειραιάς: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 1925 . 220 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοηθήματα διά την συστηματική έρευναν των επιχειρήσεων (προς αποκλειστικήν χρήσιν των σπουδαστών της σχολής)   Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1948 . 33 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος περί διοικήσεως των δημοσίων εσόδων και εξόδων και περί Δημοσίου Λογιστικού (Αριθ. Νόμου 737)   Publication: Χανιά: Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως, 1909 . 65 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Administration financiere et répartition des dépenses by Ames, Herbert Publication: Geneve: Secrétariat de la Société des Nations, 1923 . 43 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Διευθυνταί" των επιχειρήσεων by Κατζουράκης, Γ.Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1963 . 31 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha