Η νεοελληνική παράδοση και το ελεύθερο ελληνικό κράτος by Νικολαΐδης, Ιωάννης Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1973 . 88 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς εν τω μεταιχμίω ζωής και θανάτου: by Ευταξίου, Αθανάσιος Π. Publication: Αθήνα: Νεολόγος, 1897 . 176 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας by Δοξιάδης, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . ιβ'+100 σ.; Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Representative government in Greek and Roman history by Larsen, J.Α.Ο. Publication: Berkeley: University of California Press, 1966 . vii+247 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La "Constitution d'Athenes" et l'oeuvre d'Aristote by Dufour, Μédéric Publication: Paris: Hachette & Cie, 1895 . 265 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοβούλιο ή δικτατορία; by Μάξιμος, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφυλλίδης, Μ. και Σίας, 1930 . 154 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικός και διοικητικός οργανισμός και πολιτική αγωγή by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1925 . 164 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Ελληνικαί κυβερνήσεις και τα προεδρεία Βουλής και Γερουσίας 1926-1959 by Αιλιανού-Τσίγκου, Ντίνα Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1959 . ιγ'+288 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της Βουλής by Μελάς, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1948 . 29 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De lΈtablissement d'une chambre haute en Grece by Καμπανάκης, Μιχαήλ Publication: Paris: Recueil Sirey, 1911 . iii+194 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Institutions politiques de lΈurope contemporaine: by Flandin, Etienne Publication: Paris: Soudier, Le, 1902 . 356 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
American government and politics: by Zink, Harold Publication: New Jersey: Nostrand Company, 1961 . vii+446 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le systeme social et politique de la Yougoslavie by Jovanovic, Aleksandar Publication: Beograd: Medunarodna politika, 1966 . 94 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοπικοί οργανισμοί της επαναστάσεως του 1821 και το πολίτευμα της Επιδαύρου by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 299 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα πεντηκονταετίας 1923-1973 by Ταλιαδούρης, Κώστας Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1973 . 463 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ελληνικαί πολιτείαι μέχρι της ρωμαϊκής κυριαρχίας by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Πανελλήνιο Κράτος, 1914 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικαί κατευθύνσεις της διοικητικής μας αναδιοργανώσεως by Δενδιάς, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή οργανικών διατάξεων, εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών του γενικού διοικητού Μακεδονίας   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1914 . 603 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινόν Μελένικου και το σύστημα διοικήσεώς του: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 46 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
The public welfare administrator by Street, Elwood Publication: New York: McGraw-Hill Book Company, 1940 . xii+422 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha