Βαλκανικοί πόλεμοι : δομή και οργάνωση του ελληνικού στρατού πριν από την είσοδο στις επιχειρήσεις / by Σίψας, Ιωάννης Publication: Αθήνα : Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 2013 . 20 σ.: , Άρθρο από τα πρακτικά "100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων : πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου" σ.91-110 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση και λειτουργία του υποδιδασκαλείου και οικοτροφείου αρρένων στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της οθωμανικής κυριαρχίας (1901/1902-1912/1913) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04) 377-403 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του κράτους στην απελευθερωμένη Ήπειρο (1913-1914) / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987 . 128 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.ΙΣΤ', τχ.1, 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
I. Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω) - 31 Οκτωβρίου 1911. II. Το Ιερόν ψήφισμα του Αγίου Όρους Άθω - 1913.   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 45 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.371-415. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις τα της οργανώσεως και λειτουργίας της διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κράτει περί την εποχήν της υπό των Φράγκων καταλύσεως αυτού / by Δενδιάς, Μιχαήλ Publication: Palermo : χ.ε., 1951 . 15 σ.; , Ανάτυπο από το "VIII Congresso di Studi Bizantini", τ.ΙΙ, σ. 307-322 24x14 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μ. Αλέξανδρος και η ψυχολογική οργάνωση του στρατού του / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μυγδονία, 2014 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο "Μέγας Αλέξανδρος: 2300 χρόνια από τον θάνατό του. Αφιέρωμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1980, σ. 199-229. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαδοχή της προεδρίας : συνεδρία της 14ης Ιανουαρίου 1988 / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1988 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", τ.63 (1988) 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ταξικών κομμάτων και περί υπαλληλικών οργανώσεων: by Βενιζέλος, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Διεύθυνση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας, 1931 . 32 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στρατιωτική οργάνωση στην προφιλιππική Μακεδονία / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, 2015 . σ.: , Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Δελτίον της Ενώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης", τχ.6-7 (Ιαν.-Φεβρ.1946) σ.153-159. Νυν δημοσιευμένο στο "Μικρά μελετήματα", σ. 61-66. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 84-95. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοικητική εκκλησιαστική οργάνωση / by Νανάκης, Ανδρέας Μητροπολίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 96-111. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταβυζαντινή ζωγραφική της Μακεδονίας / by Νικονάνος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 164-183. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πελατειακό κράτος / by Σίσκος, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 186 σ. : 21x14 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάργηση του Σουλτανάτου και της Χαλιφείας στην Τουρκία / by Ζεγκίνης, Ευστράτιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : Βάνιας, 2002 . 160 σ. ; 21x14εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοίκηση της ελληνικής κοινότητας Βεροίας κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας 1863-1891 / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1995 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1995), σ.361-363 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La formation des Themes Byzantins / by Ostrogorsky, Georgije Publication: München: χ.ε., 1958 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο : "VII Korreferate: Berichte zum ΧΙ Internationalen Byzantinisten Kongres. Μünchen 1958", σ. 1-8. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die byzantinische Stadt / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: München: χ.ε., 1958 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο : "VII Korreferate: Berichte zum ΧΙ Internationalen Byzantinisten Kongres. Μünchen 1958", σ. 48-51. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sur la date de la creation du theme Dyrrachium / by Evert-Kapesowa, Η. Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 83-92. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "Δωδεκάδα" της ελληνικής κοινότητος : στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Μοσχονάς, Ν. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1971) σ.279-282 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις Θεσσαλονίκης / by Κεχαγιάς, Γεώργιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.279-280 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha