Η επί του αγώνος Α' βουλευτική περίοδος (16 Ιανουαρίου 1822-26 Μαρτίου 1823) by Αγγελόπουλος, Θ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Νομικής Σχολής, 1926 . 61 σ. , Τόμος Β' (1926) 357-417 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ponjatieto princip v darzavnoto upravlenie na Ν.R. Balgarija by Konstaninov, Georgi Publication: Sofija: Godisnik na Sofijskija Universitet.., 1965 . 53 σ. , Τόμος LVI (1965) 167-216 | Δωρεά Χαράλαμπου Φραγκίστα Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πολιτεύματα και η διοίκησις της Σάμου κατά την επανάστασιν (1821-1834) by Σακελλαρίου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1940 . 45 σ. , Τόμος 50 (1940) 12-47 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοικητική μας οργάνωσις by Βεζανής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 1934 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1930 . 32 σ. , Τόμος (1930) 133-164 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διοικητικόν σύστημα: by Ρεδιάδης, Περικλής Δ. Publication: Αθήνα: Επιθεώρησις Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών το "Μέλλον", 1921 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδική αντί της τοπικής αποκεντρώσεως by Ρεδιάδης, Περικλής Δ. Publication: Αθήνα: Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 1924 . 30 σ. , Τόμος Γ' (1924) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασικά προβλήματα της διοικητικής αναδιοργανώσεως by Μαραγκόπουλος, Γ. Publication: Αθήνα: Τοπική Αυτοδιοίκηση, 1948 . 21 σ. , Τόμος Γ' (1948) 409-430 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μορφαί και έννοιαι οικονομικής αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1973 . 52 σ. , Τόμος (1973) 101-152 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοίκησις επιχειρήσεων: by Κυριαζής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1961 . 24 σ. , Τόμος (1961) 251-268 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της διοικήσεως των εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών πραγμάτων εν ταις νέας χώραις. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Μαρωνείας Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1925 . 19 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της διοικήσεως των εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών πραγμάτων εν ταις νέας χώραις. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Μαρωνείας Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1925 . 19 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των βασικών θεσμών διοικήσεως του Πατριαρχείου Ρωσίας. by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 19 σ. , Τόμος Βαρνάβας, Μητροπολίτης Κίτρους, "Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως...", σ.167-185 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση της συλλογής στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδίτσας. by Σδρόλια, Παρασκευή Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 33 σ. , Πτυχιακή Εργασία. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική επετηρίς της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών   Publication: Αθήνα: Άγγελος Κλεισιούνης, 1934 . τ. , Τόμος Ι (1932-1933) | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορικο-γεωγραφική διάσταση της Μακεδονίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα: by Δρακούλης, Δημήτρης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης Α., 2012 . 28 σ.: , Δημοσιεύτηκε στο: "Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου", σ.79-106 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα" : η επικοινωνιακή και εκθεσιακή πολιτική του Αρχαιολογικού Μουσείου θεσσαλονίκης (2007-2009) / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2013 . 15 σ.: , Αρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 23, 2009", σ.303-318 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κράτος λάφυρο και το σύστημα / by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Αθήνα: Μίλητος, 2014 . 182 σ.; 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοίκηση Θράκης κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο / by Γκουτζιουκώστας, Ανδρέας Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 17 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 105-122 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στις διοικητικές δομές της Θράκης (7ος-10ος αι.) / by Λεοντιάδης, Ιωάννης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 17 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 123-140 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha