Η εφαρμογή των ανθρωπίνων σχέσεων στην επιχείρηση: by Κατζουράκης, Γ.Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1962 . 35 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοίκησις επιχειρήσεων: by Kroeger, Arthur Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 51 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιεραρχική οργάνωσις της Εκκλησίας: by Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1969 . 77 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Επισκόπων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος. by Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι. Publication: Αθήνα: Ροδάκης και Παύλου, 1946 . 144 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί φυλακών by Κωστής, Κώστας Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1862 . δ΄+113 σ. , Μέρος Α' : ήτοι συνοπτική έκθεσις των διαφόρων περί φυλακών συστημάτων εν την εσπερία Ευρώπη Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Romische staatsverwaltung by Marquardt, Joachim Publication: New York: Arno Press, 1975 . 3 τ. , Τόμος 1-3 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η διοίκησις των κτημάτων του σύγχρονου κράτους by Αναστασιάδης, Ηλίας Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος., 1911 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοικητική οργάνωσις των καταληφθέντων εδαφών (1912-1914). Γενική επισκόπησις / by Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 203-226. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αναθεωρημένος κανονισμός της Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και διενέξεις των κοινοτικών αρχόντων της Πόλης / by Βακουφάρης, Περικλής Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 15 σ.: , Τόμος "Ζ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 95-108. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κοινοτισμός στην Μακεδονία υπό το καθεστώς των «Εθνικών Κανονισμών» / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 22 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 211-232. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Συμπόσιο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία», σ. 135-155. Βλ.VI-187-185 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Goverment of the late Late Roman city with special reference to Thessaloniki / by Liebeschuetz, J.Η.W.G. Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 12 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.116-127. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The development of the theme organisation in Macedonia / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 11 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.128-138. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτική οργάνωση / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 208-211. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυρίζοντας τη σελίδα από τον 19ο στον 20ο αιώνα: by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 45 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 407-452 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωσις της Άνω Μακεδονίας κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους/ by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 184-192. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The dynamics of fourth-century Macedonian imperialism / by Eilis, J.R. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ.103-114. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander's communications / by Borza, Eugène Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 295-303. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le statut des cités de Macédoine sous les Antigonides / by Giovannini, Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 465-472. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Politarques, poliarques et politophylaques / by Helly, Bruno Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 531-544. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The dynamics of internal Macedonian politics in the time of Cassander / by lindsay-Adams, Winthrop Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1977, σ. 7-30. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha