Αττικαί ημέραι. by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1920 . 236 σ.: , Σφραγίδα: «Τμήμα Βιβλιοπωλείου και Εκδόσεων ων «Γραμμάτων» Alexandrie Β. Ρ. 1146». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πορεία μεσ' τη νύχτα. by Γρηγόρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Γκοβόστης, . 155 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κασιώτικα: by Χαλκιάδης, Ζαχαρίας Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1928 . 131 σ.: , Περιέχει σφραγίδα «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσίτσαιας Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοχασμοί. by Ρουσσάκη-Γερμανού, Αθηνά Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1914 . 157 σ. , Αμφιβολία στην χρονολόγηση του βιβλίου. Βλ. Ε. Μιχαηλίδη, Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο άνθρωπος πού γελά όταν δεν πρέπει. by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1943 . 48 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγάλες στιγμές μικρών ανθρώπων. by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1938 . 93 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βήματα πάνω στην άσφαλτο: by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μέλλον (το): Επιθεώρησις των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών μετά ναυτικού δελτίου, 1935 . 133 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικοί έρωτες: by Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1921 . 176 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Περιέχει σφραγίδα από το «Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξάνδρειας». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μινώταυρος: by Ξενόπουλος, Γρηγόριος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1925 . 124 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αράχνες. by Αλιθέρσης, Γλαύκος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1936 . 167 σ. , Περιέχει σφραγίδες: «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γυμνός άνθρωπος. by Αλιθέρσης, Γλαύκος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1924 . 157 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εδώ κ' εκεί: by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1921 . 264 σ. , Σφραγίδα «Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρείας». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγώ μέσα στο πάν by Βρισιμιτζάκης, Γιώργος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1919 . 46 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Απουάνοι: by Βρισιμιτζάκης, Γιώργος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1920 . 95 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αντάρτης: by Βρισιμιτζάκης, Γιώργος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1923 . 50 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανθρώπινη κωμωδία. by Ανδρεόπουλος, Ανδρέας Publication: Cairo: Εκδοτική «Ερμής», 1940 . 157 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα σ.1. φραγίδα σ. 1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Λάγκας: by Βουτυράς, Δημοσθένης Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα. Μηνιαίον λογοτεχνικό περιοδικό, 1920 . 109 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρήνος των βοδιών: by Βουτυράς, Δημοσθένης Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1922 . 100 σ.: , Υπάρχει σφραγίδα σ. 1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλάσκα: by Βοίσκου, Ελένη Α. Publication: Cairo: χ.ε., 1938 . 47 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεμική Αλεξάνδρεια: by Ψαρά, Ελισάβετ Π. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1943 . 47 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha