Δυο θρακικά τραγούδια» / by Baud-Bovy, Samuel Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 71-75 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρακικό τραγούδι. Δείγματα αποκαλυπτικού φιλελληνισμού: Samuel Baud-Bovy / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 76-78 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρακικό τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι (Απόσπασμα) / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 78-79 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρακικό τραγούδι. Προβλήματα καταγραφής μουσικών κειμένων (Αποσπάσματα) / by Καβακόπουλος, Παντελής Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 79-80 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια και χοροί - ιστορικές μαρτυρίες συγκλονιστικών γεγονότων / by Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1970 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 46 (Μάρτ.1970) 12-13. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συλλογή πατριωτικών τραγουδιών "Ασματα και πονήματα διαφόρων" / by Καμαριανός, Νέστωρ Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.14(1960) σ.342-370 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θούριος του Ρήγα και άλλα πατριωτικά άσματα εις χειρόγραφον του 1809 / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1965 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.18(1965-66) σ.136-160 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτομαγιά στην Εράτυρα: Ένα απάνθισμα από πρωτομαγιάτικα τραγούδια που τα λένε ακόμη στην Δ. Μακεδονία / by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 60 (Μάιος 1971) 32 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο τραγούδια του Λιτοχώρου / by Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 67 (Δεκ.1971) 28-29 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La singularité des Aroumains dans leur poésie populaire / by Λαζάρου, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 27/2 (1987) 373-389. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοτικόν άσμα Περί του Νεκρού Αδελφού / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1885 . 68 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.2(1885) σ.193-261 Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοτικόν άσμα Περί του Νεκρού Αδελφού : συμπλήρωμα / by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1885 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.2(1885) σ.552-557 Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη ζωή των Εβραίων της Καστοριάς / by Μπακάλης, Ιωάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 2006 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό 'Χρονικά : Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.) / ", τχ.206(2006), σ.14-15 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια Δυτικής Θεσσαλίας και ιδίως της περιοχής Σοφάδων: by Αθανασοπούλου, Ευγενία Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2021 . 193 σ. Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή παράδοση για το χαλασμό της Νάουσας και τους αγώνες της λευτεριάς / by Μπάϊτσης, Τάκης Publication: Νάουσα : χ.ε. 2021 . 6 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.177(2021) σ.12-17 Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια στη Νιάουστα / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1996 . 3 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.75(1996) σ.78-80 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί στη Νιάουστα : τραγούδια της ρομαντικής εποχής / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1997 . 6 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.80(1997) σ.30-35 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί στη Νιάουστα : τραγούδια της ρομαντικής εποχής (ΙΙ) / by Σπάρτσης, Νικόλαος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1997 . 5 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.81(1997) σ.37-41 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέση της γυναίκας στα χρόνια της τουρκοκρτατίας μέσα από το δημοτικό τραγούδι / by Σαμαρά, Λευκή Publication: Νάουσα : χ.ε. 1990 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.53(1990) σ.148-149 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή της Νάουσας από τους Τούρκους το 1822 στο αλβανικό ιστορικό δημοτικό τραγούδι / by Αποστόλου, Στέργιος Σπ. Publication: Νάουσα : χ.ε. 1985 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.30(1985) σ.7-11 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha