Απαραίτητοι σημειώσεις διά τα άσματα / by Παπαγεράκης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1970 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.19-20 (1970), 47-48 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άσματα Βάβδου   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1970 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.19-20 (1970), 49-85 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια Πολυγύρου   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1970 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.19-20 (1970), 108-125 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια Πολυγύρου / by Ζαμπούνη, Ευθυμία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1973 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.23-24 (1973), 101-123 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία μικρή συλλογή τραγουδιών από την Αμμουλιανή / by Γρηγορίου, Αρίστη Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1977 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.31-32 (1977), 79-99 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Θράκης / by Σταμούλη-Σαραντή, Ελπινίκη Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 281 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 1-281. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά Φιλιππουπολίτικα και Στενιμαχίτικα τραγούδια / by Βογαζλής, Δ. Κ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 282-308. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια Τσακηλίου της επαρχίας Μετρών και Αθύρων / by Χουρμουζιάδης, Καλλισθένης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 309-314. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδόσεις Πετροχωρίου και άλλων χωρίων της επαρχίας Μετρών και Αθύρων / by Χουρμουζιάδης, Καλλισθένης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 11 (1939) 315-344. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια από τα Πετροκέρασα (Ραβινά) / by Καρτσιώτης, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1981 . 55 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.36 (1981), 31-85 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Στρατονίκης Χαλκιδικής / by Καρτσιώτης, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1987 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.42-43(1987-88), 147-176 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσική της Χαλκιδικής και οι λαϊκοί οργανοπαίκτες : καταγραφές τραγουδιών / by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1991 . 61 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.46-47(1991-92), 67-127 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρυονερίτικα τραγούδια / by Τσομάκα, Ελένη Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 374-377. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τραγούδι "Η Γερακίνα" / by Θηλυκός, Αστέριος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1957 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.2 (1957) 194-205 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοσμάτι: Τα τραγούδια του χωριού μας / by Πολύζος, Αλέξανδρος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2019 . (12)+442 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έτσι τραγούδησα τις Σέρρες / by Στρατάκης, Νίκος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1969 . 54 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.5 (1969) 301-354 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Τί έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα" (ομιλία) / by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1973 . 30 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.6 (1973) 233-262 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια και έθιμα της Δολίχης Ελασσόνας / by Μπαλανίκα, Καλλιόπη Publication: Δολίχη: χ.ε., 2018 . 426 σ. : 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα μεθόδου και έρευνας του δημοτικού τραγουδιού, με αφορμή μία τοπική συλλογή δημοτικών τραγουδιών περιοχής των Σερρών / by Βοζίκας, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2019 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.19(2019) 259-266 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικό τραγούδι της Θράκης /   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 331. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha