Άσματα Βλάστης / by Αγγελής, Κωνσταντίνος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1935 . 4 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1935) σ.69-72 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημοτικά τραγούδια του μακεδονικού νεοαρματολισμού: by Δούφλιας, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 128 σ. ; 21x14 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια / by Παπαεμμανουήλ, Πέτρος Publication: Δράμα: Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, 2018 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Από τον Μακεδονικό Αγώνα... στην απελευθέρωση της Δράμας: Πρακτικά συνεδρίου. Δράμα 16, 17 & 18 Νοεμβρίου 2012", σ. 59-76 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Λαζαρίνες στο Νομό Σερρών / by Πασχαλούδης, Νίκος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2016 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 3 (2016) 199-224 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα λαογραφικά / by Σταμούλη-Σαραντή, Ελπινίκη Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 44 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 403-446 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια Αδριανουπόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 414-427. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημώδη άσματα της Θράκης / by Οικονόμου, Κωνστ. Δ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 281-309. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μακεδονομάχοι μας στη δημοτική ποίηση της Κρήτης / by Αποστολάκης, Σταμάτης Α. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2002 . 12 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2002) Β' σ. 149-160 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια και ιστορίες για ληστές των Όντριων / by Μπακαΐμης, Άρης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2005 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2005) σ.433-444 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρία τραγούδια της Ιερισσού / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.108-111 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές πληροφορίες : κουρσαρικά, κλέφτικα και δημοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.139-143 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια του γάμου της Κασσάνδρας (Βάλτας) / by Αγγελάκης, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.243-254 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα Βασιλικά Χαλκιδικής / by Βαμβακούδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.246-253 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα τραγούδια της Ιερισσού / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.84-96 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
50 δημοτικά τραγούδια Νικήτης / by Αναγνωσταράς, Τριαντάφυλλος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.205-221 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Κασσάνδρας / by Μανώλης, Αριστείδης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.222-233 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
63 δημοτικά τραγούδια Γαλατίστης / by Γραμμένου-Γκιουζέπα, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1963 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.5 (1963), σ.79-103 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπικά παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας) / by Ματαυτσής, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1965 . 33 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.8 (1965), σ.224-256 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπικά παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας) / by Ματαυτσής, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1965 . 35 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.9-10 (1965), σ.349-384 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
80 δημοτικά τραγούδια Γοματίου / by Γραμμένου-Γκιουζέπα, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1966 . 31 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.11-12 (1966),507-537 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha