Ένα τετράδιο του Κλωνός Στεφάνου με λαογραφικό υλικό / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 128-139 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Le mythe d’Alexandrie dans les chansons populaires grecqes / by Saunier, Guy. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 335-345 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέμα του ταξιδιού στα δημοτικά τραγούδια : μια πρώτη προσέγγιση / by Karagiannis-Moser, Emmanuelle Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 267-282 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικές παρατηρήσεις για το δημοτικό τραγούδι του Νεκρού Αδελφού / by Saunier, Guy. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 21 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 349-370 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοτικό τραγούδι «του Χαρζανή ή της Λιογέννητης» / by Saunier, Guy. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 381-404 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις για τα τέσσερα στοιχεία της φύσης στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια / by Saunier, Guy. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 21 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.64 (2014) 55-76 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήταν μια σκύλα πεθερά : λαογραφική ανάλυσις ενός δημοτικού τραγουδιού / by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Ιωάννινα : Ηπειρωτική Εστία, 1973 . 15 σ.; , Ανάτυπο από το "Ηπειρωτική Εστία", (1973) 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Love folksongs of Rhodes / by Καραγιώργος, Πάνος Publication: χ.τ.: χ.ε., 1973 . 15 σ. ; 16x12 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λαλούδι της Μονοβασιάς / by Κίγκα, Ελένη Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1985 . 26 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ. ΙΔ' (1985) 103-129 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημώδη άσματα Τριφυλίας / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Λαογραφία", τ.ΙΖ'(1959) 549-558 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνεργασία μοιρολογίστρας (δημοτικού τραγουδιού) με τον παπά (λόγια ποίηση) / by Μότσιος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.410-430. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προοίμια και εναρκτικές συγγένειες των δημοτικών τραγουδιών : by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", (1972), 267-278 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τραγούδι "του Μπουκουβάλα" και η παρουσία του στον ηπειρωτικό χώρο / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα : Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, 1966 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από το "Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.18 (1965-66) 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σούλι και το δημοτικό τραγούδι : πανηγυρικός 31 Μαΐου 1970 / by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 30 σ. ; 21x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια του Πηλίου / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 31 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών", (1972) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέμα των πουλιών στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.7 (1956) 271-280 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς τραγούδησεν ο λαός τον Μακεδονικόν Αγώνα / by Σαρδελής, Κώστας Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1987 . 10 σ. : , Ανάτυπο από τον "Ελληνικό Αστήρ" (1987) 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία οικογενειακού δικαίου εις τας παροιμίας και τα άσματα του ελληνικού λαού / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1974 . 17 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας", τ.22 (1973-74) 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια στην Αλιστράτη Σερρών / by Γεωργιάδου, Στέλλα Θ. Publication: Αλιστράτη: χ.ε. 2015 . 66. φ.; 29x21 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάτι ξεχασμένα τραγούδια της Μακεδονίας / by Συμιγδαλάς, Αντώνης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1996 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1996), σ.331-333 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha