Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Ορ. Καλογήρου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 677 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και το έργο του / by Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.643-648. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφία στα «Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα» Γρηγορίου Παλαμά / by Χρήστου, Κωνσταντίνος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 9 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 414-421. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαμική Θεολογία και πνευματικότητα / by Ψευτογκάς, Βασίλειος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 22 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 423-444. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί φωτός διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο, «Χριστιανική Θεσσαλονίκη», Ιερά Μονή Βλατάδων, σ. 29-39. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gregorios Palamas der letzte der grossen byzantinischen Theologen (1296-1359) / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1979 . 29 σ. , Τόμος: "Θεολογία", 50 (1979), σ. 7-21. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος λόγος του Αθανασίου Παρίου για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. by Καλαμάτας, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1996 . 24 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρσενίου του Στουδίτου επιστολή προς τον Γρηγόριο Παλαμά / by Σαββάτος, Χρυσόστομος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2002 . 9 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.52 (2002) 69-77 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο απόστολος Παύλος στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.43-55. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφική και η θεολογική γνώσις κατά τον Γρηγόριον Παλαμάν, Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης. by Κρικώνης, Χρίστος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 17 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.67-82 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά προβλήματα και μνημεία εκ της παραμονής του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εις την περιοχήν Βεροίας. by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1967 . 13 σ. , Τόμος 50 (1967) 279-291 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο άγνωστα αποσπάσματα του δεύτερου Ἀποδεικτικού Λόγου του Γρηγορίου Παλαμά Περί τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος (cod. Vind. theol. gr. 78) / by Καλτσογιάννη, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.59 (2009) 89-100 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το κήρυγμα της εκκλησίας / by Βακάρος, Δημήτριος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 8 σ.; , Ανάτυπο από το "Γρηγόριος Παλαμάς", τ.64, τχ.682 (1981) 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγ. Ιωάσαφ - Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 2003 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 169-176. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Γρηγόριος Παλαμάς, 26 (1942) 194-200. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απεικόνιση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά. Νέο στοιχείο για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού / by Trifonova, Alexandra Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2011 . 8 σ. , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 32 (2011) 85-93. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά / by Αλεξίου, Μεθόδιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2015 . 198 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς / by Βλάμος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 22-25. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς / by Βλάμος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 105-109. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς / by Βλάμος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 221-225 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγιορείτης αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς / by Μάξιμος Ιβηρίτης, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2013 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.58-59 (2013-14), 11-21 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha