Γρηγόριος ο Παλαμάς: by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 11 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 347-357 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϋποθέσεις και παράγοντες της θεώσεως του ανθρώπου κατά την διδασκαλίαν του Γρηγορίου Παλαμά. by Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 66 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 361-426 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγ. Ιωάσααφ Άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 8 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 167-174 | Φωτοτ. ανατ. από την "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 26 (1942) 194-200. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η αυτοκρατορική εξουσία. by Asmus, Valentin F. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 . 7 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 115-122 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί γνώσεως του Θεού διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και η σωτηριολογική προέκτασις. by Σωτηρόπουλος, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 . 8 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 123-130 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ του βίου Γρηγορίου του Παλαμά Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 6 σ. , Τόμος "Συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας", σσ. 6-12 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και το έργο του / by Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.643-648. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η νεώτερη ορθόδοξη θεολογία. by Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 11 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.89-96 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Καλλιακμάνης, Βασίλειος Ιω. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 14 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 67-80 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφία στα «Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα» Γρηγορίου Παλαμά / by Χρήστου, Κωνσταντίνος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 9 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 414-421. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαμική Θεολογία και πνευματικότητα / by Ψευτογκάς, Βασίλειος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 22 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 423-444. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί φωτός διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Θ΄ Επιστημονικό συμπόσιο, «Χριστιανική Θεσσαλονίκη», Ιερά Μονή Βλατάδων, σ. 29-39. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εορτή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και η τιμή του Αγίου στην Ιερά Μονή Βλατάδων. by Γιάγκου, Θεόδωρος Ξ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 17 σ. , Τόμος Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ιερά ...Μονή Βλατάδων, σ.73-89 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, οι ομιλίες του και οι ακροατές του. by Κούκουρα, Δήμητρα Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011 . 14 σ. , Τόμος Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος..., σ. 379-392 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gregorios Palamas der letzte der grossen byzantinischen Theologen (1296-1359) / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1979 . 29 σ. , Τόμος: "Θεολογία", 50 (1979), σ. 7-21. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος λόγος του Αθανασίου Παρίου για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. by Καλαμάτας, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1996 . 24 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρσενίου του Στουδίτου επιστολή προς τον Γρηγόριο Παλαμά / by Σαββάτος, Χρυσόστομος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2002 . 9 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.52 (2002) 69-77 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο απόστολος Παύλος στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.43-55. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφική και η θεολογική γνώσις κατά τον Γρηγόριον Παλαμάν, Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης. by Κρικώνης, Χρίστος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 17 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.67-82 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά προβλήματα και μνημεία εκ της παραμονής του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εις την περιοχήν Βεροίας. by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1967 . 13 σ. , Τόμος 50 (1967) 279-291 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha