Γεωργική έρευνα της Μακεδονίας ήτοι μελέτη της γεωργικής καταστάσεως, του κτηνοτροφικού πλούτου, των δασών και της βιομηχανικής παραγωγής κατά περιφερείας: by Παλαμιώτης, Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1914 . 207+λβ΄ σ.: , Δελτίον Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, ΣΤ΄, τχ.1-2 (Ιαν.-Φεβρ.1914). Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji. by Blagojevic, Milos Publication: Beograd: Istorijski Institut, 1973 . 464 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γραπτός λόγος εις τας γεωργικάς εφαρμογάς. by Κοντός, Ν. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1957 . 120 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 24: by Ξανθάκης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1963 . 6 χ.α.+57+23+17+53 σ.: , Τόμος 24(1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Razvitie na zemedelieto po Balgarskite zemi by Venedikov, Ivan Publication: Sofija: Zemizdat, 1981 . 312 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reforma agrara din 1864 by Adaniloaie, Ν. Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1967 . 364 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυπριακή γεωργική λαογραφία by Πανάρετος, Α. Publication: Λευκωσία: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, 1967 . 303 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα ανάπτυξης της Θεσσαλικής γεωργικής οικονομίας by Σιαφλέκης, Γιάννης Publication: Βέροια: Παρασκευόπουλος, Π., 1976 . 40 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργική οικονομική by Ευελπίδης, Χρυσός Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1957 . 205 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική πολιτική by Ευελπίδης, Χρυσός Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1956 . 184 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωργική πολιτική του κράτους by Κυριακός, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1934 . 144 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο εθνικός πλούτος: by Λοβέρδος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1927 . 93 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κάμπος της Μεσσηνίας και αι ορειναί λεκάναι αυτού by Αϊβαλιωτάκης, Ν. Ε. Publication: Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1942 . η'+329 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγροτικό εισόδημα και ανοικοδόμησις   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . κδ'+191 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο αυτόνομος Οργανισμός Αγροτικής Πίστεως Κέρκυρας:   Publication: Κέρκυρα: Αλήθεια., 1934 . ιδ'+184 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χωρών by Αλεξιάδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 91 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φυσιοκράται και οι αρχαίοι Ελληνες: by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 119 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πύκνωσις των αγροτικών μας πληθυσμών και τα μέσα της επιτυχίας αυτής by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927 . 77 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγροτικά: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1931 . λβ'+698 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: by Μαυρογορδάτος, Μ. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαδόπουλος-Μαρινέλης, 1931 . 178 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha