Ελληνική γεωπονική: by Πάνου, Δημητρίος Αθαν. Publication: Αθήνα: Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, 1960 . 487 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δένδρον. by Γρηγοριάδης, Παναγιώτης Δ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1935 . 112 σ.: , Δωρεά Εργοστασίων Μέλισσα Λαδά και Τζιατζιά Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι γεωργικαί επιδείξεις: by Μπόλας, Κ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1958 . 99 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ολοκλήρωσις της αγροτικής μεταρρυθμίσεως. by Βαρβαρέσος, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1949 . 109 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική γεωργία. by Παπανδρέου, Σταύρος Λ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1946 . viii+303 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις επί της στατιστικής διορθώσεως ενός πειράματος εν σχέσει με την παραγωγικότητα του εδάφους διά της μεθόδου των μαρτύρων standards. by Ρουσέλης, Σπ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1939 . 15 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά.εμένο μαζί με την αναγραφή 9722. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιφερειακή γεωργική ανάπτυξις.   Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1967 . 193 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποτελεσματική χρήσις των λιπασμάτων. by Ignatieff, Vladimir Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1951 . 203 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γεωργικά συστήματα εν Ελλάδι: by Τσουμής, Ιωάννης Γ. Publication: Αθήνα: Απατσίδης, Ν., 1936 . 198+β' σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πειράματα σακχαροτεύτλων: by Κλαβανίδης, Ιωάννης Publication: Σίνδος: Υπουργείο Γεωργίας, 1967 . 2 τχ. , [Τεύχ.1], Επιστημ.Δελτίον αρ.12, Νοέμβριος 1967 Τεύχ.2], Επιστημ.Δελτίον αρ.16, Ιούνιος 1968 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διά μίαν δυναμικήν γεωργίαν: by Mosher, Arthur Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1973 . 211 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The historical experience of the agrarian reform in our country.   Publication: Pyongyang: Foreign Languages Publishing House, 1974 . 2χ.α.+135 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κράτος και γεωργική πολιτική. by Αλιβιζάτος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, . 16χ.α.+659 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
American farm life. by Nelson, Lowry Publication: Cambridge: Harvard University Press, 1954 . viii+6χ.α.+192 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική λιπασματολογία. by Κανάσης, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1949 . 495 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα δεκαετίας 1951-1960.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1961 . 79 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δένδρον της ελαίας και η καλλιέργειά του. by Λύχνος, Νίκος Δ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1949 . 2 τ.: , Περιλήψεις στα γαλλικά: Τόμ. Α΄, σσ.425-429. Τόμ. Β΄, σσ. 331-334. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La question agraire en Italie: by Roux, Paul Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1910 . 4 χ.α+267 σ. , Υπογραμίσεις Στ. Ν. Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς η Ελλάς μπορεί να παράγη περισσότερη τροφή. by Hopkins, Cyril Geo. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1919 . 71 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγροτική κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα: Παραγωγική και κοινωνική διάρθρωση στην ελληνική γεωργία (1950-1980)=Agricultural Society in modern Greece: by Μωυσίδης, Αντώνης Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1986 . 388 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha