Ο γάμος στη Βλάστη : η Βλάστη (Βλάστη ή Βλάτση ή Μπλάτσι) δυτικής Μακεδονίας Νομού Κοζάνης / by Βαρβαρούσης, Γιάννης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1986 . 123 σ.: 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Γάμος εν Βογατσικώ / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 67 σ. , Τόμος 1 (1940) 123-189 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη / by Οικονόμου, Κώστας Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 11 σ. , Τόμος 1 (1940) 264-274 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια γάμου των Σαρακατσαναίων / by Μάνος, Πάνος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 16 σ.: , Άρθρο στα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 308-321 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος εν Άργει Ορεστικώ / by Σπανού, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 12 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 322-333 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα από τα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 19 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 245-263 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταφυσική αμοιβαία έλξις των δύο φύλων για τη διαιώνισι του είδους και τα κοινωνικά προβλήματα by Σάλτας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 21 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The marriage-arrangement between Constantine ΧΙ Palaeologus and the Serbian Mara (1451) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 8 σ. , Τόμος 6 (1965) 131-138 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλιοι άρτοι by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας=Annuaire du Centre de Recherches du Foiklore Hellénique, 1969 . 20 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' |(1967-68) 151-170 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτασις προβολής της κατά το άρθρον 1543 αστικού κώδικος ενστάσεως και έννοιας του ακόλαστου βίου της εξωγάμου μητρός εις το ελληνικόν δίκαιον by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1960 . 43 σ. , Τόμος Η΄(1969) 461-503 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος στη Βλάστη : η Βλάστη (Βλάστη ή Βλάτση ή Μπλάτσι) δυτικής Μακεδονίας Νομού Κοζάνης / by Βαρβαρούσης, Γιάννης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1986 . 53 σ.: , Διατίθεται σε φωτοτυπία 30x21 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νύφες του Άδη ή μαινάδες του Διονύσου : περιπτώσεις αντιστροφής του γάμου με τον θάνατο στην αρχαία τραγωδία / by Νικολαΐδου-Αραμπατζή, Σμαρώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 39 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.61 (2011) 193-232 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γάμος και θεία λειτουργία : συμβολή στην ιστορία και τη θεολογία της λατρείας / by Σκαλτσής, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1998 . 524 σ. ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύσις απορίας. Περί κωλύματος γάμου και το κύρος των Κανόνων 53, 51 και 72 της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου περί τινων κωλυμάτων του γάμου / by Μελισσηνός, Μητροπολίτης Μαρωνείας Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 174-177. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύσις απορίας. Περί κωλύματος γάμου: και το κύρος των Κανόνων 53, 54 και 72 της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου περί τινων κωλυμάτων του γάμου / by Μελισσηνός, Μητροπολίτης Μαρωνείας Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ. 1 (1917) 347-349. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθιμα του γάμου στην παλιά Κοζάνη / by Μπλιούρα, Ελένη Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1992 . 7 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1992) 120-127 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τ΄αρραβωνιάσματα και ο γάμος στο Χρώμιο Κοζάνης / by Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2001 . 52 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2001) σ. 319-370 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλιά Κοζανιώτικα έθιμα : ο γάμος στην παλιά Κοζάνη (από το 1750 έως και το 1925) / by Παρδαλής, Ηλίας Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2005 . 40 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2005) σ.319-358 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθιμα και τραγούδια του γάμου 'Βάβδου" / by Παπαγεράκης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.76-97 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια του γάμου της Κασσάνδρας (Βάλτας) / by Αγγελάκης, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.243-254 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha