Διατροφή συζύγων και διεζευγμένων by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 148 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γάμος εν Βογατσικώ / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 67 σ. , Τόμος 1 (1940) 123-189 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη / by Οικονόμου, Κώστας Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 11 σ. , Τόμος 1 (1940) 264-274 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια γάμου των Σαρακατσαναίων / by Μάνος, Πάνος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 16 σ.: , Άρθρο στα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 308-321 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος εν Άργει Ορεστικώ / by Σπανού, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 12 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 322-333 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα από τα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 19 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 245-263 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συρρακιώτικος γάμος στα κεφαλοχώρια της Ηπείρου by Φωτιάδου, Ερμηνεία Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 8 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 511-519 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρακιώτικος γάμος by Ψάλτης, Ελευθέριος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 7 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 521-527 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλια έθιμα της Ίμβρου by Μπακαΐμης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 24 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 505-529 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία προσέγγιση στα θρακικά δημοτικά τραγούδια του γάμου by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 49 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 131-180 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ της λατρείας της Θεάς Παρθένου εν Νεαπόλει (Καβάλα) by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 20 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 333-353 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλιες στρατηγικές στο Μεσαίωνα: by Μπενβενίστε, Ρίκα Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1988 . 11 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προστασία της προίκας στο Βυζάντιο (12ος-14ος αιώνας) by Κιουσοπούλου, Τόνια Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1989 . 11 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν (εκ του Γερμανικού) / by Συμεών, Αναστάσιος Publication: Leipzig: χ.ε., 1901 . 27+5λ. σ. , Βιβλιογραφία: Πλαστήρας, Les Imprimés; 175. Πρόκειται για ανατύπωση άρθρου από την εφημερίδα «Νέα Ημέρα» της Τεργέστης, με ένδειξη τόπου εκδόσεως την Λειψία, που πιθανότατα τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος στην Πυρσόγιαννη τα παλιά τα χρόνια by Βετσόπουλος, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1973 . 54 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταφυσική αμοιβαία έλξις των δύο φύλων για τη διαιώνισι του είδους και τα κοινωνικά προβλήματα by Σάλτας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 21 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το ιεραποστολικόν έργον εις τους μικτούς γάμους. by Jeremias, Joachim Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1960 . 16 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις εις τας περί Γάμου δηλώσεις της Α.Θ. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Χριστοφόρου. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1952 . 18 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The marriage-arrangement between Constantine ΧΙ Palaeologus and the Serbian Mara (1451) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . 8 σ. , Τόμος 6 (1965) 131-138 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλιοι άρτοι by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας=Annuaire du Centre de Recherches du Foiklore Hellénique, 1969 . 20 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' |(1967-68) 151-170 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha