Πρακτική μέθοδος προς ταχείαν και ευκολον μάθησιν της γαλλικής γλώσσης. by Ahn, J. Publication: Leipzig: χ.ε., 1874 . 240+viii σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La langue et les scribes: by Merisalo, Outi Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1988 . 336 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Manuel de la conversation et du style épostolaire a l'usage des voyageurs et de la jeunesse des écoles. Français-Anglais. by Clifton, Μ. Publication: Paris: Librairie Garnier Fréres, . vi+376 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ruceil de galicismes (Contenant 1379 phrases) alphabétiquement rédigé / by Κémal, Α. Publication: Salonique: Etablissement Acquarone, . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της Γαλλικής Διαλέκτου / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί. Τώ εξ Ιωαννίνων, 1810 . 12+282+2λ. σ.; , Η σελ. τίτλου περιέχει κτητορικό και κτητορική σφραγίδα. Ηλιού Ι 1910.12. 18x12 εκ. Date:1810 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολλενδόρφου μέθοδος. Εφηρμοσμένη εις την γαλλικήν γλώσσαν και Διδάσκουσα το λαλείν και γράφειν αυτήν εν διαστήματι εξ μηνών / by Ollendorf, Η.G. Publication: Εν Σμύρνη: Εκ του τυπογραφείου της Αμαλθείας, Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1859 . (4)+516 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο δωρεά «Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας». Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Γ 7979. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 21x14 εκ. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σειρά πλήρης γαλλικής γραμματικής ερανιθείσα εκ πασών αρίστων: by Νικολαΐδης, Βασίλειος Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1882 . ιθ΄+541 σ. , Στη σ. γ΄ χφ. αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1882 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Dictionnaire de la langue française. omes Ι-IV et supplément. by Littré, Émile Publication: Paris: Librairie Hachette, 1885 . 5 τ. , Τόμ. Ι: Α-C, σ. (6)+LIX+(1)+944. Τόμ. ΙΙ: D-Η, 1889, σ. (6)+945-2080. Τόμ.ΙΙΙ: Ι-Ρ, 1889, σ. (6)+ΙΙ+1396. Τόμ. IV: Q-Ζ, 1889, σ.(6)+1397+2628 upplément, 1892, σ. (6)+IV+375+(3)+VII+(1)+85 Προηγούμενη ταξινόμιση ΑΛΞ-125] | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Dictionnaire Grec-Français....a l'usage des élèves des lycées et des collèges. by Bailly, Anatole Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1895 . 2227 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais: Composé sur un plan nouveau d'après les travaux d'Ogilvie, de l'Worcester, de Webster, de Latham, de Jonhon, de Cooley, etc, de l'Académie Français, de Bescerelle, de Littré,etc. Et les ouvrages spéciaux les plus récents=Α new dictionary of the french and english languages: by Clifton, Ε. C. Publication: Paris: Librairie Garnier Fréres, . 2 τ. , Τόμος Α΄: Anglais-Francais, σ. xvi+1062. Τόμος Β΄: French-English, σ. xvi+1080. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Dictionnaire générale de la langue française: Du commencement du XVIIe siècle jusqu'a nos jours: by Hatzfeld, Adolphhe Publication: Paris: Librairie Delagrave, . 2 τ. , Τόμος Α΄: Α΄-F΄, σ. xviii+1136. Τόμος Β΄: F΄-Ζ΄, σ. 1137-2272. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν: by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Σμύρνη: Τατικιανός, Β., 1875 . (8)+500 σ. , Στη σ. (3) σφραγίδα «Βιβλιοπωλείον ο ... Αιών». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της γαλλικής γλώσσης. by Ζαλίκογλου, Γρηγόριος Γ. Publication: Paris: Eberhart, J.Μ., 1809 . (4)+ξη΄+576 σ. , Βιβλιογραφία: ΦΗΛ 1809.30 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν. by Βλάχος, Άγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . ιδ'+1000 σ. , Βιβλιοπωλείο Ανέστη Κωνσταντινίδου | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν: by Ηπίτης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1911 . 3 τ. , Τόμος Α΄: Α-Ι, σ. 48+1248. Τόμος Β': J-Ζ. 1912, σ. 1344. Τόμος Γ΄. Supplément Franco-Grec=Συμπλήρωμα του ελληνογαλλικού λεξικού. Αθήνα, Α. Πετράκος, 1920. | Δωρεά Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Dictionnaire amoureux de la Grece by Lacarrière, Jacques Publication: Paris: Plon, 2011 . 602 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le maxidico: by Domas, Jacques Publication: Paris: Editions de la Connaissance, 1997 . x+1718 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρώπη-Ελλάδα-Κόσμος :   Publication: Αθήνα: Χριστόπουλος, Θ., 1995 . 17 τ.: , Τόμος 1-17 | Οι τόμοι 1-11 έχουν ενσωματωμένο το πενταλεξικό. Οι τόμοι 12-13 αναφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο 14ος αναφέρεται στην Κύπρο. Οι τόμοι 15-16 περιλαμβάνουν την προφορά των λέξεων του ενσωματωμένου πενταλεξικού. Ο 17ος τόμος αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς | Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17),

Actions: Add to cart
Γαλλικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς της μετά το 1912 / by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ.341-361. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιεχόμενα των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του εν Παρισίοις γαλλιστί εκδιδομένου "Hellénisme" μηνιαίου οργάνου της Εταιρείας.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha