Η κυρία Καρόλου ντε Γκωλ   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 4 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Discours prononcé sur la tombe du Général Fabvier: by Τριανταφυλλίδης, Γ. Publication: Paris: Goupy, V., 1896 . 15 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grand vent, petite pluie, ou le Comité des dames Philhellènes aux champs-Élysées.   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 19 σ. , 1η έκδοση: Paris, Imprimerie de Βéthune, 1826. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε αιώνες ελληνικών σπουδών στη Γαλλία. Γεώργιος Ερμώνυμος ο Σπάρτης : τα χειρόγραφά του και η διδασκαλία του στο Παρίσι (μετάφραση) by Στέφος, Αναστάσιος Αγγ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1979 . 15 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' Image de la France à travers la litérature Νéo-grecque / by Φρέρης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας, 1991 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στην : "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας", Α (1991), σ. 213-229. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' Image de la France à travers le Roman Grec des années 1930 / by Φρέρης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies, 1991 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Balkan Studies", 29 (1988) 161-180. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη κατά τα τέλη του ΙΗ΄ και τις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα. Ειδήσεις από τα γαλλικά αρχεία / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Οθωμανική περίοδος, τόμ.Α'", σ. 45-52. καθώς και στο: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά μελετήματα». Τόμος Α΄, σ. 141-149. Βλ. Ι-14-250 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La diplomatie française et le problème Thessaloépirote. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1983 . 7 σ. , Τόμος Συμπόσιο "Η τελευταία φάση της Ανατολικής κρίσεως και ο ελληνισμός", σ. 299-304 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Η έκθεση του Γάλλου καλλιτέχνη Emile Gerlach εξαιρετικού ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τη Θεσσαλονίκη] / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογία, 1982 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αρχαιολογία", 5 (Νοέμ. 1982) 90-92. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στο Παρίσι (1895-1912) : by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 12 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 181-193 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek proposals for an alliance with France and Great Britain, June-July 1907. by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 18 σ. , Τόμος 3 (1962) 43-60 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις των Γάλλων με το Πασαλίκι του Μπερατιού (1807-1808). by Σιορόκας, Γεώργιος Α. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1975 . 28 σ. , Τόμος Δ (1975) 351-376 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Γαλλία και η Ρούμελη από του 1797 μέχρι του 1799 κατά τα έγγραφα του στρατηγού Chabot by Πάππας, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1903 . 26 σ. , Τόμος 277-303 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nouveaux destins des vieux récits:   Publication: Paris: Presses de l' École Normale Supérieure, 1992 . 152 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημερίς της ελληνικής και γαλλικής νομολογίας: by Μπαλάνος, Σ. Κ. Publication: Χ.τ.: Παπαγεωργίου, 1890 . 8 τ. , ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΟ. Υπάρχουν οι τόμοι: 10 (1890), 11 (1891), 25 (1905), 26-27 (1906-07), 27 (1907-08), 28 (1908-09), 29 (1909-10), 30 (1910-11). Σκόρπια τέυχη των ετών: (1912), (1913), (1917), (1918), (1919), (1920), (1921), (1922), (1923), (1924), (1925), (1922), (1926), (1927), (1928), (1930-31), (1929), (1931), (1932), (1934), (1935), (1936), (1943), (1944), (1945), (19456), (1947), (1948), | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1890 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη πεδίο γαλλοαυστριακού θρησκευτικού ανταγωνισμού μετά τον Κριμαικό πόλεμο / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 19 σ.; , Άρθρο από το "ΙΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 241-260 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Bon Jardinier : Almanach pour l΄ année 1856   Publication: Paris : Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1856 . 1 τ. Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulletin Épigraphique /   Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1938 . 8 τ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Εθνική Επιθεώρησις : υπό λογίων ομογενών εκδιδομένη κατά μήνα /   Publication: Paris : Χ.ε., 1869 . 12 τχ.: Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spinoza et la pensée française avant la révolution. Premiéme partie. Le XVIIe siècle / by Verniére, Paul Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1954 . 324 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x30 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha