Άπαντα by Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, . 5 τ.: 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Influente romano-bizantine in dreptul romanesc din epoca Fanariota / by Cront, Gheorghe Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 12 σ. , Μεταφρασμένο απόσπασμα από τις σελ. St 26 (1973) 339-347. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντικού δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών δικαίων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 28 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.209-236 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessaloniki-Wiege des Nomos georgikos? / by Κöpstein, Helga Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 7 σ. , Ανάτυπο από "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ.157-164 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στο "Σύνταγμα κατά στοιχείον" (στοιχ.Μ κεφ.9) του Ματθαίου Βλάσταρη. by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 9 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία, σ.209-215 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιεροί κανόνες και οι νόμοι επί μακεδονικής δυναστείας / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία", σ.1-6 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un procès de divorce de l'an 1592 / by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Beograd: χ.ε., 1964 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 507-518. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 471 σ. ; 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δίκαιος πόλεμος κατά τα τακτικά του Λέοντος του Σοφού / by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 23 σ.; , Ανάτυπο από τα "Σύμμικτα Σεφεριαδου", σ.411-434 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les coutumes / by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1960 . 27 σ.; , Ανάτυπο από τα "Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.8(1960).27-54 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημήτριος Γκίνης και η συμβολή του εις την έρευναν της ιστορίας του βυζαντιακού και μεταβυζαντιακού δικαίου / by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1960 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Αρμενόπουλο", 757-763 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέλιξις του θεσμού "Audientia Episcopalis" και εφαρμογή αυτού εν Βενετία (ιδία κατά τους 16-18ον αιώνας) / by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1970 . 37 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικαί τινές επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον / by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 19 σ.; , Ανάτυπο από το "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίους", τ.12 (1965) 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχόμενων ενόρκων εγγυήσεων / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1968 . 38 σ. , Ανάτυπο από την "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.12(1965) 130-168 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 38 σ. ; Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha