Η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 38 σ. ; Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας του Στέφανου Dusan και το Βυζαντινό Δίκαιο / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ.248-256. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha