Επικίνδυνο παιχνίδι: by Solakov, Stefan Publication: Sofija: Sofia Press, 1987 . 46 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kulturno-politicke veze Bugara s Knezevinom Srbijon od pocetka ΧΙΧ veka do Pariskog mira 1856. godine by Džambazovski, Kliment Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 1982 . 262 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
How the Bulgarians in Turkey Vanished by Shishmanov, Dimiter Publication: Sofija: Sofia Press, 1988 . 70 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Avstro-Ungarija i Balgarija 1879-1894: by Misev, Radoslav Publication: Sofija: Izdatelstvo na Otecestvenija Front, 1988 . 335 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ot Naoj do krajova by Kuzmanova, Antonina Publication: Sofija: Nauka i izkustvo, 1989 . 307 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Odnosi Srbije sa Francuskom i Engleskom 1903-1914 by Aleksic-Pejkovic, Ljiljana Publication: Beograd: Istorijski Institut, 1965 . 962 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Relatii Romano-Orientale: by Decei, Aurel Publication: Bucuresti: Stiintifica si Enciclopedica, 1978 . 245 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι κατά των Ελλήνων by Γιαννόπουλος, Πύρρος Publication: Αθήνα: Ο ήλιος, 1949 . 48 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Russie et lΈurope by Martin, Henri Publication: Berlin: Jouvet & Cie, 1866 . vi+431 σ. Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Napoléon et Alexandre Ι: by Vandal, Albert Publication: Paris: Plon, Ε. et Cie, 1898 . 3 τ. , Τόμος Ι-ΙΙΙ Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
La Russie et l'Orient: by Pierling, Ρ. Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1891 . xiii+211 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les origines de la guerre de Crimée: by Bapst, Edmond Publication: Paris: Delagrave, Ch., 1912 . 514 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexandre Ier et Napoléon d'apres leur correspondance inédite 1801-1812 by Tatistcheff, Serge Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1891 . xiii+623 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La guerre sur le Danube (1877-1878) by Farcy, Camille Publication: Paris: Quantin, Α., 1879 . 433 σ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ocerki po istorii Russko-vizantijskich otnosenij by Levtchenko, Μ.V. Publication: Moskva: Akademii Nauk., 1956 . 257 σ.; Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Turkei und Griechenland in ihrer Entwicklungs-Fahigkeit by Reden, Friedr. Publication: Frankfurt: Volcker, Karl Theodor, 1856 . viii+389 σ. Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Ηνωμ.πολιτείαι της Αμερικής εις την Μεσόγειον (1775-1830) by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1960 . 120 σ. , Τόμοι 1-2 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrage zur stabilisierung Sudosteuropas aus deutscher und griechischer sicht   Publication: Munchen: Südosteuropa Gesellschaft, 1995 . 296 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Turken und ihre Gegner by Grothe, Hugo Publication: Frankfurt: Hendschel, Μ, 1915 . 52 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La politique orientale de Napoléon: by Driault, Edouard Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1904 . 416 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha