Πηγές της Βαλκανικής ιστορίας 6ος-10ος αι.: by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1995 . 93 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάθημα βαλκανικής ιστορίας: by Σταματόπουλος, Κώστας Publication: Αθήνα: Δόμος, 1995 . 67 σ.; Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est Européenne. by Theodorescu, Razvan Publication: Bucuresti: Enciclopedica, 1999 . 484+40 χ.α. σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια. Τόμος πρώτος: Οι βαλκανικοί λαοί. Από την κάθοδο των Σλάβων ως την εμφάνιση των Οθωμανών (7ος-μέσα 14ου αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 197 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die byzantinische baukunst in der Balkanländern und ihre Differenzierung unter abendlaändischen und islamischen Einwirkungen. by Gas Zaloziecky, Wladimir Publication: Munchen: Oldenbourg, R., 1955 . xvi+147+15 σ.+(1) πίν.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance et les Balkans a partir du VIe siecle by Tapkova-Zaimova, Vasilka Publication: London: Variorum, 1979 . 346 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Balkans au Moyen Age: by Angelov, Dimitar Publication: London: Variorum, 1978 . 322 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Coinage in the Balkans 820-1355 by Metcalf, D. Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . xix+286 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha