Ρεντίνα: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1995 . 3 τ.: , Τόμος Ι: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1995, σ. xii+236. Τόμος ΙΙΙ: Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ. 2002, σ. 616. Τόμ.IV, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2000, σ. 435. (Διπλό). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Byzantine public architecture between the fourth and early eleventh centuries AD, with special reference to the towns of Byzantine Macedonia: by Hattersley-Smith, Kara Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . ΧΧ+279 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος: Από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον / by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, "Τα γραμματικά" / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 167 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ranovizantijski podni mozaici : by Cvetković Tomašević, Gordana Publication: Beograd: Filozofskogi Fakultet u Beogradu, 1978 . 128 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. 29x24 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην αρχιτεκτονική του Βυζαντινού ναού / by Προκοπίου, Άγγελος Γ. Publication: Αθήνα: Πύρινος Κόσμος, 1981 . 258+xi πίν.+(40) εικ σ.: , Υπάρχει και 2η πανομοιότυπη αχρονολόγητη έκδοση 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δύο διαλέξεις: Α΄.Τα ελατήρια, άτινα ώθησαν τον Κάσσανδρον να ιδρύση την Θεσσαλονίκην. Β΄. Η εξέλιξις της Θεσσαλονίκης κατά την μακεδονικήν, ρωμαϊκήν και βυζαντινήν περίοδον / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 71 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285-1354) / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 489 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον μεσαίωνα. by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1919 . 143 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Die Geschichte der byzantinischen Stadt Melenikon by Βλάχος, Θεόδωρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . xii+140 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Church and state in the later Roman Empire: by Χαράνης, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1974 . 123 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η συνέχεια της χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση (Ioannes Skylitzes continuatus) / by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 248 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μνημειακή τοπογραφία της χριστιανικής Θεσσαλονίκης: by Καζαμία-Τσέρνου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Γράφημα, 2009 . ix+597 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου 27x21 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Tesalija u ΧΙΙΙ i XIV veku=La Thessalie aux XIIIe et XIVe siecles / by Ferjancic, Bozidar Publication: Beograd: Institut dΈdudes Byzantines, 1974 . xiv+307 σ.; Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Studies in the history of modern Greek story-motives by Μπουρμπούλη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 108 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την τοπογραφίαν της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1949 . 38 σ.: , Υπάρχει και στο «Θεσσαλονίκεια μελετήματα (1925-1979)», Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1999. Βλ. Ι-4-186. Υπάρχει το 2ο αντίτυπο στο υπόγειο Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Το βυζαντινό κάστρο της Ζίχνας : by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1986 . 178 σ.: , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής", τόμος Ι' (1986) 163-338 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χάλκινο παλαιοχριστιανικό "Σταθμίον" από τους Φιλίππους / by Γούναρης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ (1980) 209-217 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά κιονόκρανα από την Ανακτορόπολη Καβάλας / by Κακούρης, Ισίδωρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 20 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ΄ (1976) 215-234 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Καλαμαρία : από την ιστορίαν της βυζαντινής Χαλκιδικής / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 17 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ (1977) 259-297 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha