Βυζαντινή ναοδομία: by Γκιολές, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1987 . 182+(29) σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίνακες βυζαντινής αρχιτεκτονικής. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1962 . 239 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogue of the byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. by Bellinger, Alfred R. Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, . 5 τ.: , Vol. Ι. Anastasius to Maurice: 491-602.1966, σ.xxvi+[1-383]+[i-lxxx] πίν.Vol.ΙΙ/1."Phocas to Theodosius ΙΙΙ: 602-717. Phocas and Heraclius (602-641)", 1968, σ. x+383+xxii πίν.Vol.ΙΙ/2,"Phocas to Theodosius ΙΙΙ: 602-717. Heraclius Constantine to Theodosius ΙΙΙ (631-717), 1968, σ.(10)+[385-728]+[xxiii-xlvi].Vol.ΙΙΙ/1."Leo ΙΙΙ to Necephorus ΙΙΙ: 717-1081, Leo ΙΙΙ to Michael ΙΙΙ (717-867)", 1973,σ.x+[1-470]+xxix πίν.Vol.ΙΙΙ/2. "Leo ΙΙΙ to Necephorus ΙΙΙ: 717-1081, Basil Ι to Nicephorus ΙΙΙ", 1973, σ. viii+[471-887]+[xxx-lxx] πίν. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Le corpus des sceaux de lΈmpire Byzantin: by Laurent, V. Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1963 . li+807 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Western and provincial byzantine coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the empires of Thessalonica, Nicaia and Trebizond in the British Museum. by Wroth, Warwick Publication: Chicago: Argonaut, 1966 . xciv+344+(2)+xlii σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studies in byzantine sigillography. by Οικονομίδης, Νικόλαος Publication: Harvard: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1987 . (6)+119 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les dédicaces d'ouvrages de défense dans l'Afrique Byzantine. by Durliat, Jean Publication: Rome: École Française de Rome, 1981 . xvii+123 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επαρχία Υδρούντος της Νοτίου Ιταλίας. Ελληνική παρουσία και ορθοδοξία στην Κάτω Ιταλία. by Κουκουσάς, Βασίλειος Publication: Κατερίνη: Τέτριος, 2012 . 310 σ.: , Περιέχει περίληψη στα ιταλικά και στα γαλλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό βυζαντινής ορολογίας: by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 219 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή Ηλία Καντά. Βυζαντινά νομίσματα. by Γαλάνη-Κρίκου, Μίνα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2010 . 239 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δια θαλάσσης: Το ελληνικό πλοίο στο χρόνο=On the sea:   Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, 2012 . 143 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μοναχισμός στη Θράκη κατά τους βυζαντινούς αιώνες. by Χαριζάνης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη, 2013 . 242+(13) σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Τήνος by Δώριζας, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 2 τ. , [μέρος πρώτον], 1974, σ.176. [Μέρος δεύτερον], 1976, σ.368. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη πόλις του εμπορίου: by Χριστοδούλου, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1933 . 239 σ.: Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Arhitekturata na parvata i vtorata balgariska Darzava.   Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1975 . 420 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace Orientale et de l'île dΊmbros (IIIe-XVe siècles): by Ασδραχά, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . (536) σ.: , Πρωτοδημοσιευμένο στο Δ, 43 (1988) 219-291+(18) πίν. Δ, 44-46 (1989-91) 239-334+(12) πίν. Δ, 47 (1992) 309-333+(3) πίν. Δ, 49-50 (1994-95) 279-356+(9) πίν. Δ, 51-52 (1996-1997) 334-386+(6) πίν. Δ, 53 (1998) 455-521+(3) Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες και οι βόρειοι γείτονες. by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 208+4 σ.; , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Petrov, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Νεράντζης, Ι. Δ., 1903 . 108 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: by Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Publication: Θεσσαλονίκη: Λέσχη του Βιβλίου, 1991 . 160 σ.: , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, χ.ε., 1914. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Βέροιας: της πόλεως και της περιοχής. Τόμος δεύτερος: by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1970 . 247 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha