Α history of Byzantium by Lemerle, Paul Publication: New York: Walker and Co., 1964 . x+144 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine civilization by Runciman, Steven Publication: London: Methuen, 1961 . 320 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantium: by Guerdan, René Publication: New York: Capricorn Books, 1962 . 228 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzanz by Dölger, Franz Publication: Berne: Francke, Α., 1952 . 328 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγαί της Βυζαντινής ιστορίας / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 495 σ. 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance avant lΊslam by Goubert, Paul Publication: Paris: Picard Α. et J. et Cia, 1951 . τ. , Τόμος τ.Α | τ.Α : Byzance et l'Orient | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρασπορά by Dölger, Franz Publication: Munchen: Buch-Kunstverlag Ettal, 1961 . xx+447 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische diplomatik by Dölger, Franz Publication: Munchen: Buch-Kunstverlag Ettal, 1956 . xvi+419+πίνακ. σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Byzantinische Stadt by Kirsten, Ernst Publication: Munchen: χ.ε., 1958 . 48 σ. , Τόμος "ΧΙ internationalen Byzantinisten-Kongreb" | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αυτοκρατόρισσες του Βυζαντίου: by Βαρζός, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . τ. , Τόμος Α΄ | τ.Α : Οι Αυτοκρατόρισσες της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου 324-364 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reich der Neuen mitte: by Hunger, Herbert Publication: Wien: Styria, . 472 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Soziale ideen in Byzanz by Seidler, Grzegorz Publication: Berlin: Akademie Verlag, 1960 . 70 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische Urkundenlehre: by Dölger, Franz Publication: Munchen: Beck, C.Η., 1968 . xxxiii+203 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο: by Mango, Cyril Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1990 . 407 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Cambridge medieval history by Hussey, J.Μ. Publication: Cambridge: Cambridge University Press, 1966 . τ.; , Τόμος IV | τ. IV : The Byzantine Empire | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance avant lΊslam by Goubert, Paul Publication: Paris: Picard Α. et J. et Cia, 1951 . 2 τ. , Τόμος Α-Β | τ.Α : Byzance et l'Orient .Β : Byzance et l'occident Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1922 . 84 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται VI: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1947 . 108 σ. , Ι)Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος. Πατριάρχης Νικόλαος ΙΙ) Χρονικόν της Μονεμβασιάς Αρεθας. Τα πολλαπλά αντίτυπα είναι αποσυρμένα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ελληνες και Τούρκοι στον VI αιώνα: by Λαμπράκης, Γ. Publication: Αθήνα: Παπανικολάου, Ιωάν. και Αριστ. Γ., 1934 . 188 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη ελληνοτουρκική συνεργασία 569-580 μ.Χ. by Ζευγωλής, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1933 . 62 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha